Preskocit navigáciu

KIS podpora Veliteľstva pozemných síl NATO


KIS podpora Veliteľstva pozemných síl NATO

Dňa 25.8.2014 bola jednotka DCM-C v počte 19+1 vojakov odoslaná na zahraničnú služobnú cestu na americkú základňu BAVARIA v meste Grafenwöhr v Nemecku ako KIS podpora pre cvičenie LOYAL LANCE 2014. Toto cvičenie bolo organizované Veliteľstvom pozemných síl NATO sídliacim v Izmire v Turecku a zabezpečované NCISG (NATO CIS Group) a to konkrétne 3. spojovacím práporom (3NSB). V rámci 3NSB bola táto zodpovedná úloha pridelená slovenskému DCM-C. Pre DCM-C to bolo zároveň aj prvé cvičenie, ktoré zabezpečovalo kompletne vlastnými silami pod odborným dozorom 3NSB.
Po príchode na miesto určenia, začala práca na výstavbe komunikačného systému CGS2, ktorý jednotka prevzala od poľského DCM-A len niekoľko týždňov pred samotným cvičením. Príslušníci DCM-C najskôr zabezpečili priestor, v ktorom bol umiestnený CGS2 tak, aby spĺňal všetky bezpečnostné normy NATO. Následná výstavba CGS2 zahŕňala vystavanie satelitného kompletu DSGT, pripojenie celého systému do lokálnej energetickej siete a ďalšie úkony nevyhnutné k pripraveniu CGS2 na prevádzku.
Ďalším krokom výstavby bolo rozmiestnenie koncových zariadení podľa požiadaviek LCC Izmir. Na základe dodaných plánov príslušníci DCM-C v priestore cvičenia rozmiestnili a spravovali okrem iného 500 pracovných staníc a príslušenstva, 170 VoIP telefónov a 20 sieťových tlačiarní.
Pre zabezpečenie kvalitných služieb nasledoval časovo najnáročnejší krok prípravnej fázy a to pripojenie koncových zariadení do silovej siete a vytvorenie štruktúrovanej dátovej kabeláže prostredníctvom optických a metalických liniek. Situáciu komplikoval najmä fakt, že v danom priestore boli požadované tri na sebe nezávislé bezpečnostné domény, takže boli budované tri samostatné siete, ktoré v súlade s bezpečnostnými predpismi musia byť od seba fyzicky oddelené v presne stanovených vzdialenostiach. Manažment takto tvorenej kabeláže je náročný a z hľadiska bezpečnosti systému kľúčový.
S ohľadom na bezpečnosť boli náležite poučení aj používatelia a následne prebehol ich „inprocessing“. Na úlohách podpory používateľov sa podieľali všetci príslušníci DCM-C, kde riešili požiadavky cvičiacich, pričom komunikácia prebiehala v anglickom jazyku. Všetky požiadavky boli evidované a denne vyhodnocované nadradeným stupňom.
Výnimočnosť tohto cvičenia je podčiarknutá aj tým, že systém CGS2 nebol doposiaľ ani raz nasadený na žiadnom cvičení NATO. Táto skutočnosť znamenala veľkú výzvu pre príslušníkov DCM-C počas prípravnej fázy a konfigurácie CGS2, a to najmä z dôvodu krátkeho časového úseku, ktorý mali na oboznámenie sa so systémom pred začiatkom cvičenia.
Vysokú úroveň poskytovaných služieb a profesionalitu príslušníkov DCM-C vyzdvihol aj Veliteľ pozemných síl a Veliteľ cvičenia generálporučík Frederick "Ben" Hodges, ktorý osobne odovzdal ďakovný list pre 3NSB. Po takmer šiestich týždňoch sa príslušníci DCM-C vrátili k domovskému útvaru ZaMKIS v Ružomberku s pocitom dobre vykonanej práce, avšak s vedomím, že už čoskoro sa do priestorov americkej základne BAVARIA vrátia, aby zabezpečili posledné tohtoročné cvičenie TRIDENT LANCE 2014, ktoré bude rozsiahlejšie a náročnejšie a na ktorom budú spolupracovať s tureckým, českým aj litovským DCM.Autor: DCM-C , Foto: DCM-C - Dátum: 30.10.2014
Čítanosť: 2887
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share