Preskocit navigáciu

Pozemné sily vyhodnotili výcvikový rok 2014


Pozemné sily vyhodnotili výcvikový rok 2014
Každoročne začiatkom roka jednotlivé zložky ozbrojených síl SR bilancujú svoju prácu za uplynulý výcvikový rok a nebolo tomu inak ani v tomto roku. Vo štvrtok 19. februára 2015 veliteľ pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) brigádny generál Ondřej Novosad v rámci svojho veliteľského zhromaždenia vyhodnotil uplynulý výcvikový rok 2014 v pozemných silách.
 
Za prítomnosti náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíka Milana Maxima a hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša, veliteľ pozemných síl vyhodnotil splnenie priorít a rozhodujúcich úloh pozemných síl za výcvikový rok 2014. Vo svojom vyhodnotení poďakoval všetkým príslušníkom veliteľstva a podriadených zväzkov a útvarov za vynaložené úsilie pri plnení úloh, ktoré pozemné sily v minulom roku plnili vo veľmi limitovaných podmienkach, s obmedzenými zdrojmi a v dynamicky sa meniacom bezpečnostnom a operačnom prostredí. Rovnako tak kriticky hodnotil aj nedostatky v oblasti efektivity výcviku, starostlivosti o zverený materiál, či služobnej disciplíny. Okrem vyhodnotenia uplynulého roka veliteľ pozemných síl prítomným predstavil úlohy a priority, ktoré stoja pred pozemnými silami v tomto roku a zdôraznil, že rok 2015 nebude o nič ľahší v porovnaní s predchádzajúcim rokom a bude si vyžadovať maximálne úsilie každého príslušníka pozemných síl na ich úspešné splnenie.
 
V rámci veliteľského zhromaždenia náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Milan Maxim vo svojom vystúpení vyzdvihol prácu pozemných síl a zároveň poďakoval za splnenie úloh, ktoré boli súčasťou cieľov a úloh celých ozbrojených síl SR. Zdôraznil, že pozemné sily ako najväčšia zložka ozbrojených síl plnia množstvo úloh, plnia ich svedomito a zodpovedne a zároveň vyjadril presvedčenie, že si pozemné sily zachovajú tento trend aj do budúcnosti.
 
Okrem vyhodnotenia úloh a objasnenia cieľov účastníkom veliteľského zhromaždenia boli s prítomnými veliteľmi a náčelníkmi jednotlivých zložiek vykonané rozbory v oblasti služobnej a pracovnej disciplíny a škôd, bolo vykonané komplexné vyhodnotenie minuloročného najrozsiahlejšieho medzinárodného cvičenia Ground Pepper 2014 a zároveň bola zhodnotená bezpečnostná situácia v krízových oblastiach.  
 
Hlavní funkcionári veliteľstva pozemných síl OS SR a priamo podriadených zväzkov a útvarov pozemných síl pochopili priority a rozhodujúce úlohy pozemných síl na výcvikový rok 2015, tieto rozpracovali vo svojej hlavnej plánovacej dokumentácii a budú ich v plnej miere realizovať v priebehu výcvikového roka 2015.

Pozemné sily vyhodnotili výcvikový rok 2014Pozemné sily vyhodnotili výcvikový rok 2014Pozemné sily vyhodnotili výcvikový rok 2014Pozemné sily vyhodnotili výcvikový rok 2014Pozemné sily vyhodnotili výcvikový rok 2014Pozemné sily vyhodnotili výcvikový rok 2014

Autor: Sek VePS OS SR , Foto: Sek VePS OS SR - Dátum: 19.02.2015
Čítanosť: 4633
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share