Preskocit navigáciu

Poradová prehliadka pred nasadením a slávnostný nástup v Prápore výcviku


Poradová prehliadka pred nasadením a slávnostný nástup v Prápore výcviku  

Pri príležitosti vyslania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUFOR – ALTHEA v Bosne a Hercegovine bola dňa 27.2.2015 vykonaná v Prápore výcviku Martin poradová prehliadka pred nasadením (Preparation for Overseas Movement – POM) spojená so slávnostným nástupom. Na slávnostnom nástupe sa zúčastnil náčelník odboru bojovej prípravy veliteľstva Pozemných síl OS SR plukovník Ľudovít Valentíny, náčelník odboru plánovania a riadenia Strategického centra krízového manažmentu GŠ OS SR plukovník Marián Kurilla, veliteľ Práporu výcviku podplukovník Róbert Kecső a zástupca veliteľa Výcvikovej jednotky vojenských misií major Peter Chlebko, ktorý zabezpečoval odbornú prípravu a výcvik profesionálnych vojakov pre všetky funkcie pre operáciu EUFOR-ALTHEA. Na slávnosti boli prítomní aj rodinní príslušníci odchádzajúcich vojakov. Na úvod slávnostného nástupu bol predstavený historický prierez operácie. V ďalšom priebehu bola upriamená pozornosť na dislokáciu troch slovenských pozorovacích tímov v Novo Sarajeve, Foči a Višegrade. Po oboznámení rodinných príslušníkov a pozvaných hostí s históriou a dislokáciou operácie boli prečítané personálne rozkazy o vyslaní príslušníkov OS SR do operácie. Ďalej program slávnostného nástupu pokračoval príhovorom náčelníka odboru bojovej prípravy VePS OS SR. „Účasť našich vojakov v operáciách medzinárodného krízového manažmentu má v našich ozbrojených silách tradíciu. Uplynuli už viac ako dve desaťročia od vyslania prvej jednotky vtedajšej Armády Slovenskej republiky. Dnes tu stojíte Vy - profesionálni vojaci, ktorí sa stanete vyslancami mieru Slovenskej republiky a reprezentantmi ozbrojených síl Slovenskej republiky. Už o niekoľko dní budete svoje operačné úlohy plniť v operácii EUFOR - ALTHEA.“, povedal plukovník Ľudovít Valentíny vo svojom príhovore a dodal: „Som presvedčený, že do Bosny a Hercegoviny odchádzate výborne pripravení. Skončila sa Vám náročná príprava a o pár dní začnete svoje schopnosti nadobudnuté počas  výcviku preukazovať priamo v operácii. Denné plnenie operačných úloh predovšetkým vykonávaním patrol a mítingov preveria Vašu profesionalitu, predvídavosť, dôslednosť a rozhodnosť. O príslušníkoch pozorovacích a styčných tímov sa hovorí, že sú oči a uši operácie, preto buďte ostražití, pozorní a buďte jeden druhému oporou. Verím, že počas prípravy ste nič nepodcenili a zodpovedne ste sa pripravili na plnenie náročných operačných úloh. Doposiaľ naši príslušníci ozbrojených síl túto náročnú a zodpovednú úlohu plnili spoľahlivo a precízne na vysokej úrovni. Preto nezabudnite, že dôkladné splnenie Vašich úloh, bude kľúčové pre úspech celej operácie.“. V závere svojho príhovoru zaželal vojakom, po splnení vyslania, šťastný návrat späť do vlasti k svojím jednotkám, ale predovšetkým k svojím rodinám.

 


FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Autor: rtn. Stanislav HÉGER , Foto: npor. Ing. Igor UHRIN - Dátum: 02.03.2015
Čítanosť: 5853
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share