Preskocit navigáciu

Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014


Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014

     V nadväznosti na vykonané veliteľské zhromaždenia nadriadených stupňov velenia hodnotil v utorok 5. marca 2015 plukovník Martin Michalko uplynulý výcvikový rok u 2. mechanizovanej brigády (2.mb).
     Účastníkov zhromaždenia, ktoré sa konalo aj za účasti veliteľa Pozemných síl OS SR (PS OS SR) brigádneho generála Ondřeja Novosada a veliaceho poddôstojníka PS OS SR štábneho nadrotmajstra Rastislava Bodnára, privítal úvodným slovom veliteľ 2. mb, ktorý vyhodnotil splnenie priorít a rozhodujúcich úloh 2. mb vo výcvikovom roku 2014. Konštatoval, že úlohy postavené pred brigádu boli, napriek určitým nedostatkom, splnené. Taktiež objasnil ciele a rozhodujúce úlohy v tomto roku.
     V rámci veliteľského zhromaždenia brigádny generál Novosad vo svojom vystúpení vyzdvihol prácu a prínos 2.mb v rámci PS OS SR. „Oceňujem, že sa Vám podarilo splniť všetky stanovené úlohy na vysokej úrovni a nestratili ste sa ani pri pomoci civilnému obyvateľstvu počas vzniknutých krízových situácii v minulom roku, kde ste potvrdili svoju akcieschopnosť“, dodal veliteľ PS OS SR. Rovnako poďakoval plukovníkovi Michalkovi za otvorenosť, slová chvály, ale aj kritické slová pri vyhodnotení splnenia niektorých úloh. Rovnako podotkol, že zmeny, ktoré čakajú 2.mb v tomto roku sa týkajú aj oblasti modernizácie techniky a technických prostriedkov, kde zároveň vyslovil presvedčenie, že aj táto skutočnosť sa odrazí v kvalite budúcich výsledkov. Navyše zdôraznil, že 2. mb bude rozhodujúcim a ťažiskovým prvkom pozemných síl aj v roku 2015, ktorý bude podporovaný ďalšími zväzkami a útvarmi v rámci PS OS SR.
      Tak ako sa už u 2.mb stalo každoročnou tradíciou i tento rok sa oceňovali jej najlepší príslušníci hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov za predchádzajúci rok. Honor najlepších si tento rok vyslúžili desiatnik Jozef Bilohuščin a nadrotmajster Martin Nič. 
     Okrem vyhodnotenia úloh a objasňovania cieľov boli účastníci veliteľského zhromaždenia oboznámení s rozborom v oblasti služobnej, pracovnej disciplíny a škodami, objasnené im boli pripravované zmeny v rámci vnútorného organizačného členenia PS OS SR a 2. mb. Prítomní boli tiež oboznámení s poslaním a organizačným zložením tímu riadenia presunov MCT - RSOM (movement control team – reception, staging and onward movement), ktorý je výkonným orgánom v rámci OS SR a od 1.1.2015 v podriadenosti práporu logistickej podpory 2.mb.
      V závere veliteľského zhromaždenia veliteľa 2. mb vystúpil zástupca náčelníka štábu pre operácie podplukovník Jozef Ivan s identifikovanými poznatkami v procese prípravy a vykonania medzinárodného cvičenia Ground Pepper 2014.
      Zhromaždenie bolo ukončené záverečnými slovami veliteľa brigády, kde skonštatoval, že do nasledujúceho obdobia je potrebné poučiť sa nielen z vlastných chýb, ale i chýb ostatných. Navyše vyslovil spokojnosť s prípravou a samotným priebehom, ako aj splnením stanovených cieľov veliteľského zhromaždenia. Zároveň vyjadril presvedčenie, že tak ako v minulých rokoch, aj v súčasnosti nájdeme spoločne optimálne riešenia na všetky prekážky, ktoré by mohli ohroziť splnenie priorít a rozhodujúcich úloh, stanovených pre tento rok.


Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014Vyhodnotili sme výcvikový rok 2014

Autor: npor. Ing. Jaroslav Melega , Foto: autor - Dátum: 05.03.2015
Čítanosť: 3929
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share