Preskocit navigáciu

V4EU BG sa pripravovali vo VJVM Martin


V4EU BG sa pripravovali vo VJVM Martin
Vyšehradská skupina (ďalej V4) odštartovala svoju úzku spoluprácu na pôde politiky a obchodu desiatky rokov dozadu. Podpísaná deklarácia bola vnímaná ako ceste k európskej integrácii. V Poľsku, Maďarsku, Českej republike a Slovensku zohrávala táto stredoeurópska iniciatíva významnú úlohu v rôznych etapách a režimových prechodoch. Keďže politický vývoj predstavuje meniaci sa proces, v súčasnosti dbajú na vlastnú schopnosť pružne reagovať prostredníctvom bojových skupín v celom spektre operácií medzinárodného krízového manažmentu vo vzdialenosti 6000 km od Bruselu. Preto vytvárajú jednotlivé krajiny V4 svoje príspevky. Zaväzujú sa, že budú periodicky poskytovať sily, ktoré sú tvorené na rotačnom základe. Nejde síce o stabilné sily, avšak môže byť využité aj ako neplánované doplnenie, čo Európskej únie zaručuje maximálnu flexibilitu v reakcie na veľmi široké spektrum udalostí a rizík.
Pre nasledujúce roky má aj naša krajina plniť úlohy pohotovosti v stanovených normách. Preto sú aj naše zoskupenia pripravované a certifikované v súlade so štandardami NATO. Ich velenie by bolo síce vykonávané prostredníctvom stálych vojenských veliteľstiev v EÚ, avšak pre plnohodnotné fungovanie nášho príspevku je potrebná príprava deklarovaných síl na brigádnom a prápornom stupni.
V Prápore výcviku v Martine si vybraní príslušníci OHQ (Operational Headquarters) a JLSG (spoločná logistická podporná skupina) precvičujú MDMP (plánovací a rozhodovací proces) pri plnení operačnej úlohy na stupni brigáda. Taktiež si precvičujú spoluprácu medzi jednotlivými súčasťami štábu, schopnosť rýchlo si zhodnotiť situáciu a správne sa rozhodnúť pri náhlej zmene situácie a rovnako sa zamerať na tvorenie formalizovanej dokumentácie pre vedenie operácie. Dôležité počas ich nácvikov ponechávať rozhodovaciu právomoc veliteľovi pri plnení všetkých úloh, aby si dokázal sám riadiť a koordinovať činnosť. V nasledujúcom týždni sa výcviku zúčastnia vybraní príslušníci FHQ (Forward Headquarters), CORE BG (organizačné jadro) a NSE (národný podporný prvok) zameraného na rozhodovací a plánovací proces na stupni prápor.
Výcviková jednotka vojenských misií tejto skupine poskytuje nielen materiál a priestory, ale vytvára pre nich aj potrebné dokumenty na odvedenie štábneho nácviku. V neposlednom rade napĺňa všetky úlohy výcviku od vysvetľovania zásad medzinárodného vojnového práva, charty NATO, riešenie otázky mínovej bezpečnosti, tematiku „Personnel recovery“ ,,A,, reformy bezpečnostných systémov, doktrín a stanagov či oboznamovanie sa so spôsobom komunikácie a rozpoznávanie toku informácií v operačnom prostredí. Predstavuje sa im komplexný pohľad na problematiku krízového manažmentu a pôsobenia v medzinárodnom prostredí.

Po vykonaní všetkých teoretických a praktických zamestnaní sú príslušníci deklarovaných síl OS SR pre V4 EU BG schopní adekvátne sa pripraviť na reálne nasadenie, udržať svoje sily pri plnení úloh, a následne sa stiahnuť a obnoviť svoju bojaschopnosť, pretože ich nácviky boli zamerané na veľmi konkrétne a špecifické zručnosti či vedomosti.


foto 1foto 1foto 1foto 1foto 2

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 16.03.2015
Čítanosť: 3718
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share