Hlavný poddôstojník na kontrole v prápore výcviku


Hlavný poddôstojník na kontrole v prápore výcviku
Hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš v dňoch 20. a 21. apríla 2015 pracovne navštívil martinský Prápor výcviku.
Počas pracovného rokovania sa hlavný poddôstojník štábny nadrotmajster Beluš stretol s veliteľom Práporu výcviku podplukovníkom Róbertom Kecsőm a veliacim poddôstojníkom práporu štábnym nadrotmajstrom Martinom Bernathom. Pracovné rokovanie bolo zamerané hlavne na kontrolu odborných a kariérnych kurzov s cieľom zistiť na mieste opodstatnenosť vysielania profesionálnych vojakov do týchto kurzov.
Hlavný poddôstojník vo večerných hodinách skontroloval plnenie denného poriadku u roty základného vojenského výcviku a neformálne sa pozhováral s čakateľmi o ich prvých dojmoch a očakávaniach od vojenského života.
Nasledujúci deň sa štábny nadrotmajster Beluš spolu s veliacim poddôstojníkom pozemných síl štábnym nadrotmajstrom Rastislavom Bodnárom a veliacim poddôstojníkom vzdušných síl štábnym nadrotmajstrom Petrom Kukom skontrolovali vykonávanie kariérnych a krátkodobých odborných kurzov.
Na záver pracovného rokovania spolu s veliacimi poddôstojníkmi síl boli spresnené ďalšie úlohy a postupy ako zefektívniť vzdelávanie príslušníkov OS SR v prápore výcviku a  opodstatnenosť vysielania profesionálnych vojakov do kurzov v nasledujúcom období.
 

Hlavný poddôstojník na kontrole v prápore výcviku Hlavný poddôstojník na kontrole v prápore výcviku

Autor: prapor výcviku Martin , Foto: prapor výcviku Martin - Dátum: 21.04.2015
Čítanosť: 4070
Verzia pre tlač

Skočiť na menu