Preskocit navigáciu

2. mechanizovaná brigáda s novým velením


 2. mechanizovaná brigáda s novým velením

    Pre 2. mechanizovanú brigádu (2. mb) bol dnešný deň jedným z významných míľnikov v jej histórii. Po takmer troch rokoch velenia odovzdal funkciu veliteľa 2. mb plukovník Martin Michalko svojmu nástupcovi plukovníkovi gšt. Martinovi Stoklasovi.
    Slávnostný akt odovzdania velenia sa uskutočnil v priestoroch Sokolovských kasárni v meste Prešov, kde za účasti príslušníkov veliteľstva 2.mb a jej priamo podriadených útvarov a jednotiek, prítomnosti 1. zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíka Petra Gajdoša a veliteľa pozemných síl OS SR brigádneho generála Ondřeja Novosada, z ktorého rúk prijal novoustanovený veliteľ brigády bojovú zástavu 2. mb, ako symbol velenia tohto zväzku.
    Pozvanie odchádzajúceho veliteľa brigády plukovníka Michalka, pri príležitosti jeho odchodu z funkcie a tiež z prešovskej posádky, prijal aj veliteľ vrtuľníkového krídla Prešov plukovník Róbert Tóth, riaditeľ odboru policajného výkonu Prešov major František Hámor, náčelník regionálneho úseku komunikačných a informačných systémov – východ major Radoslav Havrilčák. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili aj predstavitelia Klubu generálov posádky Prešov, spoločne s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy mesta Prešov, predstaviteľmi Klubu generálov a Zväzu vojakov SR.
    S príhovorom, okrem generálporučíka Petra Gajdoša, ktorý poukázal na náročné výzvy, ktoré na 2. mb v tomto roku ešte čakajú, vystúpil aj veliteľ Pozemných síl OS SR brigádny generál Ondřej Novosad, ktorý zdôraznil, že 2. mb patrí k základným pilierom Pozemných síl OS SR a poďakoval plukovníkovi Michalkovi za prácu pri plnení úloh bojovej prípravy. Zároveň vyzdvihol funkciu veliteľa brigády ako nesmierne náročnú, vyžadujúcu si človeka komplexne pripraveného, cieľavedomého a zásadového, ktorý na seba dokáže prevziať zodpovednosť. „Napriek tomu, že na jednej strane z funkcie veliteľa mechanizovanej brigády odchádza výborný veliteľ, na strane druhej dostáva príležitosť veliteľ nový. Som rád, že do funkcie veliteľa 2. mechanizovanej brigády minister obrany ustanovil skúseného dôstojníka, ktorý má povesť náročného a skúseného veliteľa“, povedal brigádny generál Novosad.
    Odchádzajúci veliteľ brigády úprimne poďakoval všetkých príslušníkom veliteľstva za spoluprácu a tiež všetkým, ktorí ho v jeho poslaní veliteľa brigády po celý čas velenia podporovali. „Neodchádza sa mi samozrejme ľahko, pretože vždy je niečo ďalšie, čo by chcel človek urobiť, to však už musím nechať na svojho nástupcu“, povedal počas svojho príhovoru plukovník Michalko, ktorý zároveň svojmu nástupcovi zaželal veľa správnych rozhodnutí a podporu tímu ľudí, s ktorými mal tú česť pracovať.
      Plukovník gšt. Stoklasa vo svojom príhovore poďakoval plukovníkovi Michalkovi za jeho prácu. Zároveň zdôraznil, že jeho zámerom je plniť úlohy komplexne, s využitím všetkých prvkov bojovej podpory a zabezpečenia, v súčinnosti s jednotkami Pozemných síl, a teda podľa poslania brigády. „Veliteľ brigády ma v priebehu odovzdávania funkcie oboznámil s reálnym stavom pripravenosti brigády, s úspešnými projektami, ale aj s oblasťami, ktoré je možné a potrebné zlepšiť. Očakávam Váš profesionálny prístup a vzájomnú podporu pri plnení úloh“, dodal na záver nastupujúci veliteľ 2. mb plukovník gšt. Stoklasa.
      Slávnostný ceremoniál ukončili jednotky 2. mb slávnostným pochodom a po príchode na budovu veliteľstva 2.mb symbolickým odovzdaním kľúča od veliteľstva 2.mb.


 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením 2. mechanizovaná brigáda s novým velením

Autor: npor. Ing. Jaroslav Melega , Foto: slob. Vladimír Sciranka - Dátum: 29.04.2015
Čítanosť: 3860
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share