Odovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. Kubáňovi


Odovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. Kubáňovi

Symbolickým predaním štátnej zástavy dnes, 29. apríla 2015, odovzdal  funkciu veliteľa 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch veliteľ plukovník generálneho štábu Ján Bujňák prostredníctvom zástupcu veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky pre podporu brigádneho generála Juraja Krištofoviča, preberajúcemu veliteľovi  1. mb plukovníkovi generálneho štábu Vladimírovi Kubáňovi.

Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v prítomnosti druhého zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR generálmajora Pavla Macka, príslušníkov veliteľstva 1. mb, práporov a jednotiek v podriadenosti 1. mb v sprievode ich veliteľov, hlavných predstaviteľov policajného  zboru a predstaviteľov štátnej správy a samosprávy.

Úvodné slová patrili druhému zástupcovi náčelníka Generálneho štábu OS SR, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol nielen význam doterajšej činnosti brigády v Topoľčanoch, ale aj činnosti profesionálnych vojakov.

Všeobecne platí, že morálne ciele možno dosahovať iba morálnymi cestami, ktoré je možné dosiahnuť iba s personálom, ktorý disponuje vysokými morálnymi kvalitami. Budete potrebovať podporu všetkých svojich podriadených – nielen štábu, ale aj všetkých príslušníkov brigády, pán veliteľ. Preto vás príslušníci brigády žiadam, aby ste svojho nového veliteľa podporovali, tak ako ste podporovali doterajšieho veliteľa. Vašou úlohou je, aby ste rešpektovali nového veliteľa, podporili ho plnou svojou silou, boli mu nápomocní a svojimi jednotkami ste striktne zabezpečili vykonanie rozkazov a nariadení, ktoré obdržíte od nového veliteľa“, uviedol v príhovore Macko. Nadviazal tak na slová náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíka Milana Maxima, ktorý navštívil Jaselské kasárne v pondelok, 27. apríla 2015, a osobne sa stretol s plukovníkmi generálneho štábu Bujňákom a Kubáňom. Odchádzajúcemu veliteľovi Bujňákovi vyslovil poďakovanie za doterajšiu prácu a poprial mu ďalšie úspechy pri výkone funkcie v OS SR. Zároveň poprial veľa úspechov, rozumných rozhodnutí, ale hlavne pevné velenie brigády novozvolenému veliteľovi brigády a v neposlednom rade poďakoval aj príslušníkom veliteľstva brigády za plnenie náročných úloh.

Počas dnešného slávnostného ceremoniálu aj generálmajor Macko vyjadril, v mene velenia OS SR, všetkým príslušníkom topoľčianskej brigády a jej podriadených súčastí vďaku za kvalitné plnenie úloh, ktorú vykonali nielen v jej prospech pod velením plukovníka Bujňáka, ale aj v prospech dobrého mena ozbrojených síl našej krajiny. Zároveň vyjadril presvedčenie, že tak ako odchádzajúci veliteľ, sa aj plukovník Kubáň zhostí svojej funkcie s plnou vážnosťou a prispeje tým k úspešnému splneniu všetkých úloh mechanizovanej brigády. “Táto funkcia si vyžaduje flexibilného a rozhodného veliteľa, ktorý bude schopný riadiť plnenie celého spektra náročných úloh. Je to česť, no zároveň aj záväzok ako profesionálneho vojaka“, dodal generálmajor Macko.

Ešte pred samotným záverom ceremónie, ktorú zavŕšil slávnostný pochod nastúpených jednotiek, vystúpili so svojimi príhovormi odchádzajúci aj prichádzajúci veliteľ brigády.

“Prvá brigáda bola vždy prvá a viete, že je najhoršie urobiť vždy niečo, ako prvý“, začal svoje vystúpenie plukovník Bujňák, ktorý vo funkcii veliteľa brigády pôsobil od júna 2012. „Veľmi si vážim prácu Vás všetkých, chcem sa Vám úprimne poďakovať, že som sa mohol vždy na Vás spoľahnúť, bez Vás by som neurobil nič. Odchádzam s pocitom, že som urobil všetko, čo bolo v mojich silách a schopnostiach“, pokračoval Bujňák.  „Vždy som sa snažil pracovať v zmysle môjho osobného motta - Nežijem preto, lebo som sa narodil a že žiť musím, ale žijem preto, aby som po sebe niečo zanechal“, dodal na záver.

„Ako nový veliteľ 1. mechanizovanej brigády chcem poďakovať ministrovi obrany SR, náčelníkovi Generálneho štábu OS SR a, v neposlednom rade, veliteľovi PS OS SR  za prejav dôvery, že schopnosti, ktoré vo mne vidia, budú napĺňať ducha tejto brigády a podporia plnenia úloh 1. mb. Funkcia veliteľa brigády je funkcia náročná a vyžaduje si celého človeka, o to ťažšie, ak bývalý veliteľ plukovník Bujňák nastavil latku vysoko. Bol príkladným veliteľom a s touto brigádou dokázal plniť ťažké úlohy, ktoré boli pred neho postavené“, uviedol Kubáň. Zároveň vyslovil presvedčenie, že všetci spoločne s príslušníkmi veliteľstva a jednotlivých útvarov nájdu spoločnú reč, spoločné ciele a nastavenú latku plukovníka Bujňáka budú dvíhať iba vyššie.


Odovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. KubáňoviOdovzdanie velenia 1. mechanizovanej brigády plukovníkovi gšt. Kubáňovi

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová, rtm. Pavol Frtús - Dátum: 29.04.2015
Čítanosť: 5764
Verzia pre tlač

Skočiť na menu