Preskocit navigáciu

Výcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigády


Výcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigády

V dňoch 21.-24. apríla 2015 bol Práporom logistickej podpory 2. mechanizovanej brigády (prlog 2.mb) Prešov tento krát v Posádkovom cvičisku Ruská Nová Ves vykonaný výcvik uvoľňovacích družstiev 2. mb.
Cieľom výcviku bolo udržať a zdokonaliť spôsobilosti obslúh uvoľňovacích pásových a kolesových prostriedkov, ako aj vzájomné odovzdávanie získaných skúseností príslušníkov uvoľňovacích družstiev priamo podriadených práporov a jednotiek 2. mb
Uvedené zamestnanie riadil zástupca veliteľa opravárenskej roty prlog nadporučík Peter Rosoľanka spolu s veliacim poddôstojníkom štábnym nadrotmajstrom Ľubomírom Mihalikom a veliacim poddôstojníkom uvoľňovacej čaty opravárenskej roty rotmajstrom Balážom. Aj na tohtoročnom výcviku participovali inštruktori výcviku Práporu výcviku Martin, rotmajster Juraj Kubica a rotmajster Ondrej Hockicko, ktorí svojimi teoretickými znalosťami a praktickými zručnosťami v nemalej miere prispeli k skvalitneniu výcviku uvoľňovacích družstiev v oblasti vyhradených technických zdvíhacích zariadení.
Prvý deň výcviku bol zameraný na bezpečnostné poučenie pri uvoľňovaní, teoretickú prípravu a preskúšanie z povinností obslúh jednotlivých uvoľňovacích prostriedkov, žeriavnikov mobilných zdvíhacích zariadení a viazačov bremien. Ďalšie dva dni prebiehali praktické zamestnania z uvoľňovania techniky pomocou VT-72B, VPV a AV-15 rôznymi spôsobmi a zamestnanie zo zdravotníckej prípravy. Praktické zamestnania boli vedené metódou ukážok s vysvetlením a nácvikov. V priebehu výcviku bolo dielenskými špecialistami opravárenskej roty prlog precvičenie rozvinutia mobilného dielenského prostriedku DIELKON A, ktorý je určený na vykonávanie ošetrovania a opráv techniky.
Výcvik si osobne skontroloval práporu podplukovník Pavol Kobík, ktorý spolu so svojim zástupcom majorom Erikom Lehotským vyjadrili vysokú mieru spokojnosti s organizáciou a priebehom tohto zamestnania.
Vykonaním kontrolného cvičenia, počas ktorého cvičiaci riešili úlohy, podľa jednotlivých incidentov, ktoré by reálne plnili počas nasadenia v operáciách, ale aj v rámci domáceho krízového manažmentu bol výcvik uvoľňovacích družstiev ukončený. V priebehu tohto kontrolného cvičenia komisia riadiaceho zamestnania komplexne preverila teoretické vedomosti a praktické zručnosti jednotlivých príslušníkov uvoľňovacích družstiev. Výcvik bol náročný nielen po fyzickej stránke, ale i po stránke preukázania zručností a spôsobilostí cvičiacich. Všetci profesionálni vojaci aktívne pristúpili k splneniu stanovených úloh, čím prispeli k jeho bezproblémovému priebehu. Výsledkom výcviku je skutočnosť, že uvoľňovacie družstvá 2.mb sú pripravené k plneniu úloh uvoľňovania a odsunu zapadnutej a poškodenej výzbroje a techniky.


Výcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 2. mechanizovanej brigády

Autor: šbnrtm. Ľubomír Mihalik , Foto: autor - Dátum: 30.04.2015
Čítanosť: 3708
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share