Preskocit navigáciu

Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“


Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“

      Spoločným nástupom cvičiacich príslušníkov jednotky CIMIC a PSYOPS Martin, riadiaceho štábu Veliteľstva 2. mechanizovanej brigády, Veliteľstva pozemných síl OS SR a šiestich pozorovateľov z Armády Českej republiky (AČR) začal 18. mája 2015 v popoludňajších hodinách Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“.
       Výcvik, ktorého sa celkovo zúčastňuje takmer 100 profesionálnych vojakov, bude prebiehať do 22. mája 2015 v priestoroch posádkového cvičiska Sučany, v obciach Krpeľany a Podhradie, pričom riadiaci štáb cvičenia sa nachádza v priestore stálej dislokácie v Martine.
       Samotná kontrola zladenosti tímov je vyvrcholením intenzívneho výcviku tejto jednotky, ktorý prebiehal v uplynulých dňoch na spomínaných výcvikových miestach.
         Uvedený výcvik odborníkov civilno - vojenskej spolupráce a psychologických operácií opäť posúva pripravenosť uvedených spôsobilostí a ich budúce plnenie úloh v rámci mechanizovaných práporov a zoskupení. V rámci neho budú preverené úrovne vycvičenosti taktických CIMIC a PSYOPS tímov v jednotlivých predmetoch odbornej prípravy a ich zladenie k plneniu odborných úloh v etape výcviku družstvo (tím), stupeň fyzickej a psychickej odolnosti, vykonávanie CIMIC a PSYOPS aktivít v prospech mechanizovaného práporu počas stabilizačných aktivít a precvičenie komunikácie a spracovávania operačnej dokumentácie v anglickom jazyku.
       V závere získajú príslušníci odbornosti CIMIC a PSYOPS poznatky a skúsenosti v súčinnosti s príslušníkmi AČR, čo vyústi do zavedenia nových poznatkov v ďalšom výcviku príslušníkov tejto jednotky.


Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“Komplexný spoločný výcvik „COMMON DIRECTION 2015“

Autor: npor. Mgr. Ľudmila Činčárová , Foto: jCaP/2.mb - Dátum: 19.05.2015
Čítanosť: 3642
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share