Súčinnostné celoareálové cvičenie


Súčinnostné celoareálové cvičenie

Dňa 4. júna 2015 bolo v jadrovej elektrárni Mochovce realizované súčinnostné celoareálové cvičenie so zapojením zložiek štátnej správy a Integrovaného záchranného systému SR.

Počas cvičenia sa simulovala havarijná situácia s únikom rádioaktívnych látok do okolia jadrovej elektrárne. Nakoľko vplyvom extrémnych klimatických podmienok a únikom rádioaktívnych látok nebolo v silách elektrárne prepraviť zamestnancov z miesta zhromaždenia do jadrovej elektrárne, zmenový inžinier požiadal OS SR služobným postupom o pomoc pri prevoze zamestnancov jadrovej elektrárne.

Činnosť v rámci OS SR koordinoval Náčelník PČ OPCEN (SCKM GŠ OS SR) a pre splnenie uvedenej úlohy bolo vyčlenené vozidlo TATRAPAN T1 s osádkou od žpr PS. Následne bola vykonaná evakuácia zamestnancov jadrovej elektrárne z pohotovostných úkrytov na miesto dekontaminácie v obci Žemberovce.

Na mieste dekontaminácie bola pod velením npor. Juraja VAJSA, príslušníka prrchbo PS vykonaná dekontaminácia prepravnej techniky ako aj hygienická očista kontaminovaných zamestnancov. Aj napriek náročným klimatickým podmienkam, keď sa ortuť teplomera nekompromisne šplhala nad 30°C, všetci príslušníci prrchbo PS zodpovedne splnili požadované úlohy v nasadených prostriedkoch individuálnej ochrany (celotelový izolačný ochranný odev OPCH-02, ochranná maska OM-99).

Činnosť a vysoko profesionálny prístup všetkých zainteresovaných príslušníkov OS SR na uvedenom cvičení boli veľmi pozitívne hodnotené všetkými zúčastnenými stranami. Cvičenie preverilo schopnosť OS SR flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu domáceho krízového manažmentu a možnosti kvalitnej kooperácie so zložkami štátnej správy a IZS pri riešení takýchto udalostí.


III

Autor: SCKM GŠ OS SR - mjr. Peter Sobek , Foto: autor - Dátum: 05.06.2015
Čítanosť: 3823
Verzia pre tlač

Skočiť na menu