Preskocit navigáciu

Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015


Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015
Náčelník odboru operačného plánovania a riadenia veliteľstva Pozemných síl OS SR plukovník Alexander Kollárik, ktorý je zároveň riadiacim cvičenia, dnes 15. júna 2015 oficiálne začal na Lešti taktické cvičenie s bojovou streľbou „SLOVAK CHALLENGE 2015“ na tému „Bojová skupina krajín V4 v mnohonárodnej operácii na podporu mieru“.
Spoločného nástupu vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť sa okrem príslušníkov riadiaceho štábu cvičenia zúčastnili aj príspevky deklarované do V4 EU BG zastúpené mechanizovanou rotou s vlastnou čatou logistickej podpory a obväziskom, rotou radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, dopravnou rotou, taktickým psychologickým tímom, čatou vojenskej polície, tímom riadenia presunov a tímom na zneškodňovanie nástražných výbušných systémov (EOD).
Uvedené účelové zoskúpenie, ktoré tvorí takmer 400 vojakov, bude do 18. júna 2015 plniť stanovené úlohy na národnej úrovni pod drobnohľadom hodnotiaceho tímu CREVAL (Combat Readiness Evaluation) k prevereniu celého spektra hodnotených spôsobilostí. Len po ich splnení môže jednotka očakávať, že obdrží certifikát COMBAT READY (pripravená na boj) a prispieť tak k splneniu dôležitého záväzku SR voči európskemu spoločenstvu.
Taktickému cvičeniu predchádzala kontrola zladenosti 2. mechanizovanej roty a vybraných súčastí bojovej skupiny 2015 za riadenia veliteľa 21. zmiešaného mechanizovaného práporu podplukovníka Róberta Funtaľa. Pri kontrole zladenosti jednotky viedli útočnú operáciu s cieľom eliminácie aktivít nepriateľa vo vlastnom priestore zodpovednosti.
Počas plnenia operácie SLOVAK CHALLENGE 2015 budú cvičiace vojská plniť široké spektrum úloh v rozsahu stanovených spôsobilostí. Pre zreálnenie operačného prostredia je využívaný aj americký taktický simulátor MILES 2000, ktorý umožní objektívne vyhodnotiť straty a zranenia proti sebe stojacich jednotiek, vrátane simulácie poškodenej techniky.
Vyhodnotenie cvičenia formou národnej previerky pripravenosti bude podkladom k vykonaniu ďalšej prípravy pre splnenie úloh nadnárodnej certifikácie a zaradeniu deklarovaných jednotiek do STAND-BY fázy v prvom polroku 2016.

Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015Začalo cvičenie SLOVAK CHALLENGE 2015

Autor: PIC SLCE15 , Foto: PIC SLCE15 - Dátum: 15.06.2015
Čítanosť: 5168
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share