Preskocit navigáciu

Komplexný štábny nácvik úspešne za nami


Komplexný štábny nácvik úspešne za nami
Ďalšou významnou etapou v rámci súboru cvičení SLOVAK SHIELD 2015, bolo v rámci jeho 3. fázy vykonať komplexný štábny nácvik, ktorý sa uskutočnil v uplynulom týždni v priestoroch prešovskej mechanizovanej brigády za riadenia príslušníkov Veliteľstva pozemných síl OS SR.
Zámerom predmetného cvičenia bolo v termíne od 22. – 26. júna 2015 vykonať jednostupňový štábny nácvik, ktorý poskytol jedinečnú príležitosť na precvičenie plánovacieho a rozhodovacieho procesu (MDMP – Military Decision Making Process) ako dynamického procesu vzájomne prepojených činností, pomocou ktorého sa premieňali vlastné predstavy o vykonaní operácie do konkrétnej varianty činnosti vlastných jednotiek.  
Výsledným produktom komplexného štábneho nácviku bol komplexný plánovací dokument – operačný plán veliteľa brigády pre priamo podriadené jednotky. Zároveň overil správnosť a reálnosť spracovaných stálych operačných postupov a súčasne zdokonalil činnosť veliteľstva 2. mechanizovanej brigády v tvorbe operačných dokumentov, schopnostiach a návykoch štábnej práce.
Zároveň je treba pripomenúť, že uvedené cvičenie bolo súčasťou dlhodobej prípravy veliteľstva brigády v rámci napĺňania národných cieľov 2013. Riadiaci cvičenia plukovník Valentíny na záver komplexného štábneho nácviku zhodnotil celkovú spokojnosť. „Hlavným cieľom bolo splánovať operáciu, čo ste aj úspešne dokázali. Preukázali ste schopnosti naplánovať operáciu podľa doktrín, požiadaviek a štandardov NATO“, dodal náčelník Odboru bojovej prípravy Veliteľstva pozemných síl OS SR.
 


Autor: npor. Ing. Jaroslav MELEGA , Foto: autor - Dátum: 26.06.2015
Čítanosť: 2692
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share