Preskocit navigáciu

Príprava tretej rotácie SLOVCON do operácie Resolute Support v Afganistane


Príprava tretej rotácie SLOVCON do operácie Resolute Support v Afganistane
Operácia Resolute Support (ďalej len „RS“) v Afganistane vznikla 1. januára 2015 a je prirodzeným pokračovaním operácie ISAF. Takýto prechod neznamená len zmenu názvu, ale najmä transformáciu pôvodnej úlohy ISAF na súčasné primárne úlohy operácie RS, ktorými sú výcvik, poradenstvo a asistencia. Na vykonávanie týchto činností sa pripravovali aj vybraní príslušníci OS SR, ktorí v dňoch 6. – 30. júla 2015 absolvovali výcvik vo Výcvikovej jednotke vojenských misií Práporu výcviku v Martine v rámci národnej prípravy pred nasadením. Naši vojaci sú predurčení na pôsobenie na veliteľstve operácie (HQ RS), NSE (National Support Element - Národný podporný prvok),  AAT (Air Advisory Team - Vzdušný poradný tím) a ROLE 1&2 (Poľná nemocnica).
Úvod výcviku patril teoretickému bloku prednášok, počas ktorého boli cvičiacim poskytnuté kľúčové informácie o priestore operácie a objasnené historické pozadie konfliktu. Vzhľadom na výrazné kultúrne odlišnosti medzi našou krajinou a krajinou pôsobenia je nutné počas výcviku tieto rozdiely zdôrazniť a vysvetliť aj ich vplyv na plnenie operačnej úlohy. Improvizované výbušné systémy (IED - Improvised Explosive Device) sú v Afganistane stále najčastejšou hrozbou, preto bol na túto problematiku kladený veľký dôraz. Okrem tejto hrozby sa príslušníci SLOVCON RS stretávajú aj s mnohými ďalšími hrozbami a zdravotnými rizikami, ktoré so sebou prináša pôsobenie v tejto krajine. S tým je úzko spätá zdravotná príprava. Tá zahŕňa ošetrenie prípadných zranení, čo neznamená len podanie prvej pomoci alebo svojpomoci, ale aj schopnosť privolať podporu a zabezpečiť transport zraneného (MEDEVAC - Medical Evacuation, CASEVAC - Casualty Evacuation). Práca v medzinárodnom prostredí vyžaduje aj dobré komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, schopnosť pracovať s tlmočníkom, vyjednávať a v neposlednom rade aj ovládanie spojovacej prípravy a podávanie hlásení. V prípade Afganistanu je nutné v rámci prístupu koaličných vojsk k lokálnemu obyvateľstvu vysvetliť aj podstatu opatrení proti povstaniu (COIN - Counter Insurgency).
V druhom týždni príslušníci výcviku opustili učebňu, aby dostali možnosť precvičiť si nadobudnuté teoretické vedomosti počas praktických nácvikov. Prvý nácvik bol zameraný navšeobecné zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie úloh v operácii mimo územia SR a činnosť počas konvojov bola obsahom druhého praktického nácviku. Oba spomínané nácviky boli o to náročnejšie, pretože komunikácia prebiehala v anglickom jazyku.
V treťom týždni výcvik preklenul do odbornej prípravy, kde sa pôsobiskom cvičiacich stala Bariérová strelnica Posádkového cvičiska Sučany, na ktorej bol vykonávaný výcvik streľby z ručných zbraní.
V poslednom týždni odborná príprava vyvrcholila zamestnaniami na tému „Guardian Angel“ a odovzdaním skúseností od profesionálnych vojakov, ktorí sa v mesiaci jún 2015 vrátili z pôsobenia v priestore operácie. Záver týždňa a samotnej prípravy patril štábnemu nácviku s názvom „National Support“, ktorý umožnil preveriť pripravenosť SLOVCON na plnenie operačnej úlohy v Afganistane.
Výcvik personálu predurčeného do operácie RS v Afganistane bol ukončený 31. júla 2015 záverečnými pohovormi v priestoroch Výcvikovej jednotky vojenských misií Práporu výcviku v Martine.

foto 1foto 1foto 1foto 1foto 2foto 2foto 2foto 2foto 3foto 3

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 03.08.2015
Čítanosť: 5128
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share