Preskocit navigáciu

Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii


Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii

Stredajší slávnostný nástup na nádvorí Jaselských kasární v Topoľčanoch sa konal pri príležitosti odovzdania a prevzatia funkcie zástupcu veliteľa 1.mechanizovanej brigády a veliteľa Práporu logistickej podpory za symbolickej účasti nastúpených jednotiek Veliteľstva prvej brigády, práporu logistickej podpory a roty podpory velenia.

Na slávnostnú ceremóniu prijali pozvanie veliteľa brigády plukovníka gšt. Vladimíra Kubáňa dňa 2. septembra aj vzácni hostia - zástupca veliteľa PS OS SR brigádny generál Juraj Krištofovič, veliteľ Brigády bojového zabezpečenie PS OS SR plukovník Jozef  Ševčík, primátor mesta Topoľčany pán Peter Baláž a prednostka Okresného úradu Topoľčany pani Žaneta Páleníková.

Po odznení štátnej hymny SR boli prečítané personálne rozkazy náčelníka Generálneho štábu OS SR a personálne rozkazy riaditeľa Personálneho úradu OS SR k odovzdaniu a prevzatiu funkcií. Plukovníka Zoltána Iboša, ktorý funkciu zástupcu veliteľa brigády zastával štyri roky, prvým dňom v mesiaci september vystriedal plukovník Alexander Kollárik. Zároveň rovnakým dňom bol ustanovený do funkcie veliteľa Práporu logistickej podpory prvej brigády podplukovník Stanislav Križan, ktorý prevzal velenie po podplukovníkovi Štefanovi Wožniakovi, ktorý pôsobil vo funkcii veliteľa práporu jeden rok.

V ďalšej časti slávnostnej ceremónie vystúpil so svojim prejavom veliteľ brigády plukovník gšt. Vladimír Kubáň, ktorý všetkým funkcionárom zaželal pevné zdravie, veľa dobrých nápadov a hlavne veľa energie na ich realizáciu  v praktickom živote.

 „Plukovník Iboš – Vaše srdce vždy bilo pre prvú brigádu. Vo funkcii zástupcu ste boli oporou nielen mne, ale aj bývalým veliteľom a boli ste zárukou toho, že úlohy, ktoré boli pred Vás postavené ste splnili, aj za podpory profesionálnych vojakov Veliteľstva prvej brigády, na vysokej a profesionálnej úrovni. Verím, že Vaša náklonnosť k brigáde zostane aj naďalej a som presvedčený, že nová funkcia náčelníka Odboru operačného plánovania a riadenia na Veliteľstve pozemných síl bude pre Vás štartérom v ďalšej vojenskej kariére“ poznamenal veliteľ brigády na margo odchádzajúceho plukovníka Iboša.

„Do funkcie zástupcu veliteľa bol ustanovený plukovník Kollárik. Pre brigádu nie je neznámym človekom, nakoľko v jej štruktúre už plnil dôležité riadiace funkcie. Verím, že skúseností, ktoré načerpal v zahraničí a na rôznych funkciách na nadriadených stupňoch nám bude odovzdávať.“

V rámci svojho prejavu vyzdvihol aj funkciu veliteľa práporu logistickej podpory, pričom podotkol, že nie je jednoduchá, nakoľko plníme úlohy v zložitých personálnych a materiálnych podmienkach. „Tá „stopa“, ktorú po sebe zanechávate pán podplukovník Wožniak, je tak isto v tejto dobe nezmazateľná. Podarilo sa Vám po dlhej dobe stabilizovať personál na prápore, skvalitniť plnenie úloh jednotiek a všetku svoju energiu ste venovali tomu, aby oblasť logistiky bola plnená v najlepšej možnej miere. Zároveň ma nesmierni teší, že jedného odborníka logistu strieda druhý odborník - podplukovník Križan. Verím, že kontinuita odborných úloh bude zabezpečená a že kolektív na prápore logistickej podpory bude ešte viac zomknutý a bude odhodlaný a pripravený plniť úlohy“.

Pred slávnostným pochodom nastúpených jednotiek a odnesením štátnej zástavy odznel prejav aj zástupcu veliteľa PS OS SR brigádneho generála Juraja Krištofoviča. Vyjadril slová vďaky a poznatok, že novozvolení funkcionári sú rozhodujúci pre prvú brigádu. „Táto zmena, ktorá sa dnes uskutočňuje nie je náhodná, ale plánovaná. Plukovníci sú manažovaní a posúvaní v rámci svojich hodností tak, aby nadobudli celkový obraz o OS SR a stúpali vo svojom rebríku kariéry“ dodal Krištofovič.

Druhý september bol v znamení slávnostných nástupov. Jedným z nich bol aj nástup venovaní odovzdaniu vojenských medailí a odznakov náčelníka Generálneho štábu OS SR ako ocenenie výkonu štátnej služby v ozbrojených silách siedmim príslušníkom a dvom zamestnankyniam prvej brigády. Zároveň boli veliteľom topoľčianskej brigády pasovaní noví, ale aj súčasní príslušníci Veliteľstva do vyšších vojenských hodností. Kolegom prajeme veľa úspechov a sily v ďalšej vojenskej kariére!


Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii Druhý september pre prvú brigádu v znamení slávnostných ceremónii

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: rtn. Jozef Repka - Dátum: 03.09.2015
Čítanosť: 2579
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share