Preskocit navigáciu

SLOVAK SHIELD 2015


SLOVAK SHIELD 2015
Cvičenie Slovak Shield 2015 vstúpilo do svojej štvrtej a zároveň finálnej fázy súboru cvičení, ktoré prebiehajú od začiatku tohto roka a predstavujú sériu výcvikových aktivít, ktorými sa preverujú všetky úrovne velenia ozbrojených síl.

Dnešným slávnostným nástupom, ktorý sa uskutočnil 21. septembra 2015 vo výcvikovom priestore Lešť za účasti všetkých cvičiacich jednotiek, začalo práporové taktické cvičenie s bojovou streľbou, ktoré bude trvať do 24. septembra 2015. Cvičiacim jednotkám sa prihovoril 2. zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálmajor Pavel Macko, ktorý zdôraznil začiatok záverečnej časti taktického cvičenia a vyjadril presvedčenie, že predchádzajúce dni boli dňami stmelenia a zocvičenia sa. Ďalej povedal: „predpokladám, že vytvorené silné medzinárodné tímy vytvorili predpoklad k plneniu akýchkoľvek úloh, ktoré Vám budú predložené“. K nastúpeným jednotkám sa taktiež prihovoril i dôstojník poverený vykonaním cvičenia - veliteľ pozemných síl OS SR brigádny generál Ondřej Novosad, ktorý vyzdvihol už dosiahnuté úspechy v predchádzajúcom spoločnom výcviku a vyjadril presvedčenie o ich pripravenosti k úspešnému splneniu úloh v najdôležitejšej časti cvičenia. Na záver brigádny generál Novosad predstavil riaditeľa cvičenia plukovníka Martina Stoklasu a zaželal všetkým veľa zdaru pri plnení úloh.

Okrem príslušníkov Ozbrojených síl SR sa cvičenia zúčastňujú aj vojaci Ozbrojených síl Poľskej republiky, Českej republiky a USA. Ozbrojené sily SR na cvičení reprezentuje 21. mprsk, ktorého hlavnú časť tvorí 21. zmiešaný mechani­zovaný prápor Trebišov 2. mechanizovanej brigády Prešov, doplnený o národný podporný prvok z brigády bojového zabezpečenia, protilietadlovú čatu zo vzdušných síl, skupinu ISTAR zo žilinského 5. pluku špeciálneho určenia a prešovského práporu ISTAR, ženijnú čatu ženijného práporu Sereď, prešovskú rotu logistického zabezpečenia, michalovskú palebnú batériu, rožňavskú čatu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a taktický CIMIC a PSYOPS tím z Martina. Celkovo sa cvičenia zúčastní viac ako 1500 vojakov s takmer 400 kusmi techniky.

Hlavným cieľom cvičenia Slovak Shield 2015 je schopnosť precvičiť Ozbrojené sily SR reagovať na vzniknuté vojenské a nevojenské ohrozenia SR s podporou členských krajín Severoatlantickej aliancie NATO v zmysle článku 5 Washingtonskej zmluvy o kolektívnej obrane. Zároveň precvičiť bojové zručnosti jednotlivcov a taktické spôsobilosti jednotiek pri príprave, vykonávaní bojových činností a vedení obranných a útočných operácií.

Prípravou práporovej skupiny bola poverená 2. mechanizovaná brigáda Prešov, ktorá sa podieľa na príprave uvedenia do operačnej pohotovosti, nasadení, udržaní, stiahnutí a obnove bojaschopnosti deklarovaných jednotiek v súčinnosti s ostatnými zložkami ozbrojených síl. Vo výcvikovom priestore vojenského obvodu Lešť v uplynulých dňoch prebiehalo zlaďovanie všetkých súčastí 21. mechanizovanej práporovej skupiny (21.mprsk) pod velením podplukovníka Róberta Funtaľa, prevažne formou takticko - poradových cvičení, pri ktorých jednotky vo dne i v noci v takmer celom priestore Lešte, vykonávajú útočné a obranné operácie, ktoré si v takomto rozsahu majú možnosť precvičiť len raz za niekoľko rokov.

Cvičenie Slovak Shield 2015 vstúpilo do svojej štvrtej a zároveň finálnej fázy súboru cvičení, ktoré prebiehajú od začiatku tohto roka a predstavujú sériu výcvikových aktivít, ktorými sa preverujú všetky úrovne velenia ozbrojených síl. Cvičenie Slovak Shield 2015 vstúpilo do svojej štvrtej a zároveň finálnej fázy súboru cvičení, ktoré prebiehajú od začiatku tohto roka a predstavujú sériu výcvikových aktivít, ktorými sa preverujú všetky úrovne velenia ozbrojených síl. Cvičenie Slovak Shield 2015 vstúpilo do svojej štvrtej a zároveň finálnej fázy súboru cvičení, ktoré prebiehajú od začiatku tohto roka a predstavujú sériu výcvikových aktivít, ktorými sa preverujú všetky úrovne velenia ozbrojených síl. Cvičenie Slovak Shield 2015 vstúpilo do svojej štvrtej a zároveň finálnej fázy súboru cvičení, ktoré prebiehajú od začiatku tohto roka a predstavujú sériu výcvikových aktivít, ktorými sa preverujú všetky úrovne velenia ozbrojených síl. Cvičenie Slovak Shield 2015 vstúpilo do svojej štvrtej a zároveň finálnej fázy súboru cvičení, ktoré prebiehajú od začiatku tohto roka a predstavujú sériu výcvikových aktivít, ktorými sa preverujú všetky úrovne velenia ozbrojených síl. Cvičenie Slovak Shield 2015 vstúpilo do svojej štvrtej a zároveň finálnej fázy súboru cvičení, ktoré prebiehajú od začiatku tohto roka a predstavujú sériu výcvikových aktivít, ktorými sa preverujú všetky úrovne velenia ozbrojených síl. Cvičenie Slovak Shield 2015 vstúpilo do svojej štvrtej a zároveň finálnej fázy súboru cvičení, ktoré prebiehajú od začiatku tohto roka a predstavujú sériu výcvikových aktivít, ktorými sa preverujú všetky úrovne velenia ozbrojených síl. Cvičenie Slovak Shield 2015 vstúpilo do svojej štvrtej a zároveň finálnej fázy súboru cvičení, ktoré prebiehajú od začiatku tohto roka a predstavujú sériu výcvikových aktivít, ktorými sa preverujú všetky úrovne velenia ozbrojených síl. Cvičenie Slovak Shield 2015 vstúpilo do svojej štvrtej a zároveň finálnej fázy súboru cvičení, ktoré prebiehajú od začiatku tohto roka a predstavujú sériu výcvikových aktivít, ktorými sa preverujú všetky úrovne velenia ozbrojených síl. Cvičenie Slovak Shield 2015 vstúpilo do svojej štvrtej a zároveň finálnej fázy súboru cvičení, ktoré prebiehajú od začiatku tohto roka a predstavujú sériu výcvikových aktivít, ktorými sa preverujú všetky úrovne velenia ozbrojených síl.

Autor: PIO SLSD15 , Foto: PIO SLSD15 - Dátum: 21.09.2015
Čítanosť: 4091
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share