Preskocit navigáciu

Úspešná kontrola zladenosti


Úspešná kontrola zladenosti
Kontrola zladenosti 21.mnohonárodného účelového zoskupenia (21.MNTF) pokračovala 21. septembra 2015 svojou finálnou fázou. Cieľom bolo v priestore vodného cvičiska Centra výcviku Lešť preveriť činnosť práporu počas násilného prechodu vodnej prekážky.
Jednotky mechanizovanej čaty zaujali výhodné postavenia na privrátenom brehu a kryli sily predmostia. “Našou úlohou je zaisťovať vyčlenené jednotky 21.MNTF počas prekonávania vodnej prekážky. Neskôr prenechať sily v mieste príslušníkom 3. tankovej čaty a pokračovať v jej prekonaní“, vysvetlila nadporučíčka Justina Boryca, veliteľka poľskej mechanizovanej čaty 1.motorizovaného práporu 17. mechanizovanej roty Miedrzyréc.  
Po zasadení výsadku na protiľahlom brehu, vykonaní ženijného prieskumu nasledovalo brodenie tankov a plavby bojových vozidiel na protiľahlý breh.
„Pred vjazdom do vodnej prekážky ideme stanovenou rýchlosťou. Po vjazde do vody treba znížiť rýchlosť vozidla na druhý prevodový stupeň, aby sa nepreliala voda cez vežu. Naopak pri výjazde z vodnej prekážky sa rýchlosť musí zvýšiť, aby motor nezhasol. Hneď ako sme vonku z vody, strelec otáča vežu tanku, aby mohol odistiť a otvoriť kryty chladiča a obnovil prívod vzduchu do motora, aby sa neprehrial. V podstate to nie je nič zložité, len netreba vo vode zbytočne zmätkovať,“ povedal  kapitán Horváth, veliteľ tankovej roty 21.zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov.
Na rozdiel od tankov o polovicu ľahšie bojové vozidlá pechoty (BVP) prekonávali vodnú prekážku  plávaním. „Spočiatku je človek plný adrenalínu, no len čo sa dostanete do vody, všetko z Vás opadne a plne som sa sústredíte len na jazdu, prístroje a riadenie BVP“, opisoval desiatnik Zdeněk Šlechta, príslušník 21.zmiešaného mechaniozvaného práporu Trebišov pre ktorého to boli už druhé plavby v tomto roku.
Po prekročení sa jednotky mechanizovanej a tankovej čaty zapojili do boja s nepriateľom. Hlavnou úlohou príslušníkov pontónovej roty ženijného práporu Sereď bolo podporiť prechod mechanizovaných jednotiek cez vodnú prekážku. „Norma na stavbu mostového prepraviska záleží od dĺžky premostenia, rýchlosti toku a počasia“, vysvetlil veliteľ roty kapitán Marek Tamaškovič.
Úspešným zvládnutím kontroly zladenosti preukázali jednotky 21.MNTF plnú vycvičenosť a zladenosť všetkých svojich súčastí.

Úspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenostiÚspešná kontrola zladenosti

Autor: MEDIA GP , Foto: autor - Dátum: 21.09.2015
Čítanosť: 2850
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share