Preskocit navigáciu

Spolu sme to dokázali


Spolu sme to dokázali

Pomyslenú záverečnú bodku za cvičením Slovenský štít 2015 na Tému: Mnohonárodné úlohové zoskupenie pri plnení úlohy obrany územnej celistvosti Slovenskej republiky, za účasti príslušníkov piatich armád NATO: Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Národnej gardy štátu USA Indiana dal ich záverečný nástup na Dolných Dlhých Dieloch vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť.
Riadiaci cvičenia, veliteľ prešovskej mechanizovanej brigády plukovník Martin Stoklasa zdôraznil: „ Nie je ľahké pracovať v medzinárodnom prostredí, ale spolu sme to dokázali. Ďakujem Vám za snahu a odhodlanie, za Váš príspevok k úspechu cvičenia,“ povedal na adresu vojakov piatich armád Aliancie, ktorí boli súčasťou 21. Mnohonárodného úlohového zoskupenia.
Zároveň riadiaci cvičenia ocenil prácu príslušníkov mnohonárodného zoskupenia. Okrem veliteľa zoskupenia a trebišovského zmiešaného mechanizovaného práporu podplukovníka Róberta Funtaľa bola medzi nimi aj veliteľka čaty 71. mechanizovaného práporu Armády Českej republiky z Hraníc na Morave poručíčka Pavla Virágová. Slobodníci Arkadiusz Bielinski a Michal Cieslak z 1. motorizovaného práporu Miedrzyrec poľských ozbrojených síl, ktorí prekonali na svojich obrnených kolesových transportéroch Rosomak vodnú prekážku po pontónovom moste. Čatár Thomas Stezovski a špecialisti Zachary Benya a Cody Zander z Národnej gardy štátu Indiana. V záverečný deň cvičenia si Američania vyskúšali prepravu plávajúcim transportérom PTS-10 pri prekonávaní vodnej prekážky. Rotmajster Štefan Gecík a jeho kolegovia z 1. mechanizovanej roty trebišovského práporu prekonali vodnú prekážku plavbou na svojich bojových vozidlách, plnili úlohy taktického vzdušného výsadku z dvojice vrtuľníkov Mi-17 prešovského vrtuľníkového krídla. Medzi ocenenými nechýbal ani desiatnik Milan Kovaľ z našej jedinej tankovej jednotky, tankovej roty trebišovského práporu. Jedna čata spomínanej roty prekonala vodnú prekážku na Lešti hlbokým brodením.
Všetci sa podieľali na úspešnom splnení úloh cvičenia vo všetkých jeho troch fázach na Lešti. V prvej zaujali priestor operácie, uskutočnili taktické presuny do priestoru sústredenia, ktorý zaujali. V tejto fáze účinne spolupracovali s miestnym obyvateľstvom a miestnymi inštitúciami. Druhá fáza bola zameraná predovšetkým na budovanie obrany. Ale v jej rámci plnili aj úlohy súvisiace s evakuáciou miestneho obyvateľstva. Museli eliminovať nepriateľský prieskum, ochrániť dôležitý objekt. Uskutočnili prieskumné akcie, operáciu v zastavanej oblasti. Vytvorili tak vhodné podmienky pre rozhodujúcu operáciu. V tretej fáze cvičenia zastavili nepriateľský útok, následne uskutočnili úspešný protiútok, ktorý bol spojený s prekonaním vodnej prekážky. Hlbokým brodením tankovej techniky, plavbou bojových vozidiel pechoty a po postavení pontónového mostu prešli po ňom aj poľské a slovenské motorizované a mechanizované jednotky. Následne sa cvičiacim zložkám 21. mnohonárodného úlohového zoskupenia podarilo úspešne obnoviť suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky. V praxi boli tak naplnené ustanovenia článku 5 Washingtonskej dohody. Slovenskí, českí, poľskí, maďarskí a americkí vojaci dokázali, že platia aj v praxi, nielen na papieri a sú zárukou bezpečnosti členských štátov NATO.
Samozrejme nie všetky úlohy sa podarilo naplniť stopercentne, bez nejakých nedostatkov a chýb. Veď spolupráca v medzinárodnom prostredí nie je jednoduchá, ani ľahká. Analýze nedostatkov a vyvodeniu záverov bude venované obdobie po ukončení cvičenia. Aby nasledujúce spoločné cvičenie na našom území predstavovalo ďalší kvalitatívny krok v spolupráci armád NATO pri ochrane územnej celistvosti.


Spolu sme to dokázaliSpolu sme to dokázaliSpolu sme to dokázaliSpolu sme to dokázaliSpolu sme to dokázali2Spolu sme to dokázali2Spolu sme to dokázali2Spolu sme to dokázali2Spolu sme to dokázali3Spolu sme to dokázali3Spolu sme to dokázali3Spolu sme to dokázali3Spolu sme to dokázali4Spolu sme to dokázali4Spolu sme to dokázali4Spolu sme to dokázali4Spolu sme to dokázali5Spolu sme to dokázali5Spolu sme to dokázali5Spolu sme to dokázali5Spolu sme to dokázali6Spolu sme to dokázali6Spolu sme to dokázali6Spolu sme to dokázali6Spolu sme to dokázali7Spolu sme to dokázali7Spolu sme to dokázali7Spolu sme to dokázali7Spolu sme to dokázali8Spolu sme to dokázali8Spolu sme to dokázali8Spolu sme to dokázali8Spolu sme to dokázali9

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 25.09.2015
Čítanosť: 4919
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share