Preskocit navigáciu

Slovenský štít 2015 - Slovak Shield 2015


Slovenský štít 2015 - Slovak Shield 2015
        
         Medzinárodným cvičením Slovenský štít 2015 vyvrcholila tohtoročná príprava nielen vojakov pozemných síl, ale celých ozbrojených síl SR. Toto najrozsiahlejšie medzinárodné cvičenie v našej novodobej histórii, predstavovalo sériu výcvikových aktivít založených na spoločnom scenári, ktoré ponúklo výcvikové príležitosti na všetkých úrovniach velenia a riadenia ozbrojených síl Slovenskej republiky.
            Podľa slov brigádneho generála Ondřeja Novosada, veliteľa pozemných síl ozbrojených síl SR, ktorý bol zároveň i dôstojníkom zodpovedným za vykonanie cvičenia, bolo samotné cvičenie vynikajúcou výcvikovou príležitosťou, počas ktorej príslušníci pozemných síl preukázali svoju profesionálnu pripravenosť. Brigádny generál Ondřej Novosad k tomu dodal: „som rád, že môj zámer podporiť hlavné úsilie prípravy deklarovanej jednotky v silách vysokej pripravenosti bol naplnený a, že podporné jednotky, ktoré boli tvorené príslušníkmi zo ženijného práporu, z jednotky CIMIC a PSYOPS ale i ostatných špecialistov, tu na Lešti zohrali významnú úlohu pri vytvorení operačného prostredia na podporu 21. mechanizovanej práporovej skupiny“. Zároveň veliteľ pozemných síl, ocenil úsilie vojakov na všetkých stupňoch velenia a riadenia a skonštatoval: „že výsledky doterajšej práce v súvislosti s cvičením budeme analyzovať a hodnotiť, ale už dnes by som chcel všetkým, ktorí sa na tomto cvičení podieľali poďakovať“.
            Medzinárodného cvičenia Slovenský štít 2015 sa zúčastnil i hlavný veliteľ ozbrojených síl - prezident Andrej Kiska, ktorý zdôraznil, že slovenskí vojaci musia byť pripravení ochrániť svoju krajinu, čo je ich základnou úlohou. Prezident k tomu povedal: „som presvedčený, že takéto cvičenia sú potrebné, aby sme vojakov skutočne na ochranu našej krajiny dobre pripravili a aby sa naši vojaci naučili komunikovať a spolupracovať so spojencami a vojakmi z ďalších krajín,“. Okrem prezidenta SR sa ukážkového dňa počas cvičenia zúčastnil i minister obrany Martin Glváč, náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Milan Maxim, poprední predstavitelia rezortu obrany a OS SR ako aj pozvaní hostia zo zahraničia, ktorí v priebehu cvičenia mohli vidieť výsledky bojovej prípravy našich vojsk.
            Séria cvičení Slovenský štít 2015 bola v priebehu tohto roka rozdelená do štyroch etáp, počas ktorých boli precvičované rôzne varianty bojovej činnosti a použitia pozemných síl OS SR ako integrálnej súčasti ozbrojených síl. Samotné cvičenie reflektovalo na súčasné bezpečnostné výzvy vo svete, na ktoré musia byť pozemné sily ozbrojených síl Slovenskej republiky pripravené a zároveň bolo jedným z míľnikov na ceste k dosiahnutiu plnej operačnej spôsobilosti 21. mechanizovanej prápornej skupiny v silách vysokej pripravenosti.
            V rámci taktického cvičenia účelového zoskupenia, cvičili spolu so slovenskými  vojakmi i vojaci z Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Spojených štátov amerických. Veliteľstvá a štáby na všetkých úrovniach velenia a riadenia mali možnosť precvičiť si svoje schopnosti plánovať a vykonávať nielen vojenské operácie zamerané na plnenie asistenčných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a stability SR vrátane odstraňovania následkov ekologických a humanitárnych incidentov, ale aj možnosť plánovať a vykonávať bojové operácie v predpokladanom konflikte vysokej intenzity pri obrane SR s využitím podpory členských krajín NATO v rámci čl. 5 Washingtonskej zmluvy.
           
            V tomto roku sa cvičenia zúčastnilo takmer 4000 vojakov a viac ako 600 kusov vojenskej techniky, tankov a bojových vozidiel pechoty. Neoddeliteľnou súčasťou cvičenia bolo i viac ako 90 prepráv a presunov  bojovej a dopravnej techniky, medzinárodné výcviky, precvičovanie vybraných útvarov v uvádzaní do pohotovosti a ďalšie výcvikové aktivity vybraných jednotiek.

Slovenský štít 2015 - Slovak Shield 2015 Slovenský štít 2015 - Slovak Shield 2015

Autor: Sekretariát Vel PS , Foto: Sekretariát Vel PS - Dátum: 29.09.2015
Čítanosť: 3562
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share