Preskocit navigáciu

Trebišovská práporová skupina je certifikovaná


Trebišovská práporová skupina je certifikovaná

Vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť bola 1. októbra úspešne zavŕšená certifikácia 21. mechanizovanej práporovej skupiny (21.mprsk). Na záverečnom nástupe príslušníkov skupiny s týmto priaznivým výsledkom oboznámil veliteľ previerkového tímu CREVAL plukovník Ľudovít Valentíny z trenčianskeho veliteľstva pozemných síl.
Podľa neho úlohou certifikácie bolo v priebehu taktického cvičenia komplexne preveriť všetky zložky mechanizovanej práporovej skupiny v celom spektre spôsobilostí s využitím metodiky CREVAL (Combat Readiness Evaluation). Skupina získala certifikát COMBAT READY (pripravená na boj). Bola tak splnená jedna z najdôležitejších úloh OS SR v tomto výcvikovom roku.
Práporová skupina pozostáva hlavne z príslušníkov trebišovského zmiešaného mechanizovaného práporu a je doplnená o rotu logistického zabezpečenia, delostreleckú palebnú batériu, skupinu ISTAR, čatu bojového zabezpečenia, taktický PSYOPS a CIMIC tím 2. mechanizovanej brigády Prešov, rožňavskú čatu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, ženijnú čatu ženijného práporu Sereď, skupinu HUMINT, družstvo mobilného spojovacieho uzla a družstvo veliteľsko-štábneho rádiového vozidla Základne mobilných komunikačných a informačných systémov Ružomberok, jednotku EOD, ADO tím a čatu protivzdušnej obrany nitrianskej protilietadlovej raketovej brigády.
V prvej časti certifikácie hodnotiaci tím uskutočňoval kontrolu dokumentácie, personálu, materiálu a techniky. V druhej časti príslušníci skupiny ukazovali svoju schopnosť plniť odborné a taktické úlohy v priebehu taktického cvičenia.
Veliteľ prešovskej mechanizovanej brigády plukovník Martin Stoklasa zdôraznil, že CREVAL prináša z pohľadu práporovej skupiny ďalšie preverenie, ktoré zodpovedá aliančným požiadavkám pre takúto jednotku. Samotné taktické cvičenie, v rámci ktorého prebiehala previerka CREVAL znamená dôležitú skúsenosť aj pre velenie a štáb brigády. Precvičili sa v riadení jednotky na stupni prápor. Vojaci plnia úlohy v poľných podmienkach s krátkymi prestávkami už prakticky tri týždne (v predchádzajúcom období to bola príprava a samotné cvičenie Slovenský štít 2015). „Prináša to zvýšené nároky na prácu a pripravenosť štábu práporu, veliteľov i samotné jednotky. Fyzickú i psychickú záťaž. Som rád, že aj napriek tomu zadané úlohy splnili. Je to výborná výcviková príležitosť. Po sérii takticko-poradových cvičení, aj Slovenskom štíte vyvrcholila ich činnosť previerkou CREVAL. Bolo to náročné, ale máloktorý prápor má takúto príležitosť, že v etape výcviku prápor plní úlohy tri týždne,“ konštatuje veliteľ brigády.
V rámci previerky CREVAL sa pri presunoch, zaujímaní obrany, vedení protiútoku obdobne ako v rámci cvičenia Slovenský štít 2015 vyznamenal so svojou jednotkou zastupujúci veliteľ 2. mechanizovanej roty nadporučík Tomáš Korobanič. Pri plnení úloh sa spoliehal na skúsených harcovníkov ako sú veliaci poddôstojník čaty palebnej podpory rotmajster Bartolomej Balog či veliteľ družstva 3. mechanizovanej čaty rotmajster Pavol Krištan. Podľa nadporučíka Korobaniča sa vo veľmi dobrom svetle ukázali aj mladí, perspektívni velitelia čiat: poručíčka Zuzana Kisidayová a poručíci Michal Balla, Ladislav Čáni a Ján Miterčák. Za nimi však pri plnení úloh nezaostávali ani príslušníci 1. mechanizovanej roty kapitána Karola Kovalčíka či našej jedinej tankovej jednotky, tankovej roty kapitána Jozefa Horvátha a ďalších súčastí práporovej skupiny. Veď napríklad veliteľ družstva IGLA rotný Michal Studený a mnohí ďalší príslušníci čaty protivzdušnej obrany nitrianskej protilietadlovej raketovej brigády začiatkom leta úspešne reprezentovali Slovensko a jeho ozbrojené sily na medzinárodnom cvičení Tobrug Legacy v Českej republike.


Trebišovská práporová skupina je certifikovanáTrebišovská práporová skupina je certifikovanáTrebišovská práporová skupina je certifikovanáTrebišovská práporová skupina je certifikovanáTrebišovská práporová skupina je certifikovaná2Trebišovská práporová skupina je certifikovaná2Trebišovská práporová skupina je certifikovaná2Trebišovská práporová skupina je certifikovaná2Trebišovská práporová skupina je certifikovaná3Trebišovská práporová skupina je certifikovaná3Trebišovská práporová skupina je certifikovaná3Trebišovská práporová skupina je certifikovaná3Trebišovská práporová skupina je certifikovaná4Trebišovská práporová skupina je certifikovaná4Trebišovská práporová skupina je certifikovaná4Trebišovská práporová skupina je certifikovaná4Trebišovská práporová skupina je certifikovaná5Trebišovská práporová skupina je certifikovaná5Trebišovská práporová skupina je certifikovaná5Trebišovská práporová skupina je certifikovaná5Trebišovská práporová skupina je certifikovaná6Trebišovská práporová skupina je certifikovaná6Trebišovská práporová skupina je certifikovaná6

Autor: MO SR Jozef ŽIAK , Foto: autor - Dátum: 02.10.2015
Čítanosť: 3913
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share