Preskocit navigáciu

Vojenskú prísahu zložilo v Martine 195 čakateľov a kadetov základného vojenského výcviku


Vojenskú prísahu zložilo v Martine 195 čakateľov a kadetov základného vojenského výcviku
Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo 2. októbra 2015 v martinskom Prápore výcviku svoju prípravu na službu v ozbrojených silách SR 195 nových profesionálnych vojakov.
Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnili náčelník odboru operačného plánovania a riadenia Veliteľstva pozemných síl OS SR plukovník Zoltán Iboš, hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš, generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR plukovník Mons. František Počúrek a ďalší vážení hostia.
„Vojenská prísaha vás zároveň zaväzuje k naplneniu najvyšších občianskych a vojenských povinností, ktoré môžu v prípade potreby vyústiť k nasadeniu vlastného života na obranu vlasti. Požiadavky a súvislosti vyplývajúce z textu vojenskej prísahy, ku ktorej sa dnes pred svojimi nadriadenými, druhmi v uniforme, pred svojimi rodičmi a blízkymi zaviažete, budú existovať po celú dobu vašej vojenskej služby,“ povedal vo svojom príhovore veliteľ Práporu výcviku podplukovník Róbert Kecsö.
Po vykonanom akte vojenskej prísahy sa novým profesionálom prihovoril plukovník Zoltán Iboš. „Vážení vojaci a vojačky – absolventi základného vojenského výcviku, 3. augusta ste nastúpili do vojenského výcviku určeného pre nových príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Verím že ste, počas uplynulých mesiacov venovali enormné úsilie Vašej príprave na výkon povolania profesionálneho vojaka, počas ktorej ste mohli preveriť nielen svoje charakterové vlastnosti a fyzickú pripravenosť, ale aj získané teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Z dostupných informácií a hlásení som presvedčený, že príslušníci Práporu výcviku Vám vytvorili čo najlepšie prostredie a podmienky na vašu základnú prípravu, za čo im právom patrí poďakovanie.
Pamätajte si však, že neexistuje žiaden výcvik, žiadne cvičenie, ktoré by Vás na 100 percent dokázalo pripraviť na zvládnutie záťažových situácii, s ktorými sa často krát stretnete doma, ale predovšetkým pri plnení úloh počas pôsobenia v operáciách  medzinárodného krízového manažmentu.“
„Do vášho života pribudnú nové pojmy – môj veliteľ, môj veliaci, naša jednotka, náš útvar, moja zbraň, moje poslanie, ktoré budete chtiac či nechtiac musieť akceptovať a podriadiť sa im. Ako to urobíte bude rozhodujúce pre Váš kariérny postup a vojenskú budúcnosť. Je potrebné naďalej rozvíjať skúsenosti a poznatky, ktoré ste získali počas výcviku, pretože to je len nevyhnutný základ. Majte neustále na mysli text vojenskej prísahy, v ktorej ste slávnostne prisahali, že budete verní Slovenskej republike, že budete čestnými, statočnými a disciplinovanými vojakmi. Dôstojne reprezentujte svoju jednotku, útvar, ale aj ozbrojené sily SR vždy a všade tam, kde to bude potrebné. Buďte právom hrdí na to, že môžete nosiť vojenskú rovnošatu.“, ukončil svoj príhovor plukovník Zoltán Iboš.
V závere slávnostného vyradenia absolventov základného vojenského výcviku vystúpil starší kaplán posádky Martin nadporučík Ján Ostapčuk, ktorý požehnal ich neľahkú cestu ako profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR.
Najlepším absolventom základného vojenského výcviku sa stal vojak 1. stupňa Ľuboš Rada, ktorý je príslušníkom veliteľstva 2. mechanizovanej brigády pozemných síl OS SR a tam aj začne budovať svoju vojenskú kariéru.

foto 1foto 1foto 1foto 1foto 2foto 2

Autor: rtn. Stanislav Héger , Foto: npor. Ing. Igor Uhrin - Dátum: 05.10.2015
Čítanosť: 6621
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share