Preskocit navigáciu

Spoločná velitežská príprava velitežstva brigády s velitežmi práporov


Spoločná velitežská príprava velitežstva brigády s velitežmi práporov

Prvá tohtoročná spoločná velitežská príprava profesionálnych vojakov Velitežstva topožčianskej brigády a velitežov priamo podriadených útvarov z Martina, Nitry, Levíc, Rožňavy a Serede sa uskutočnila dňa 14. januára v priestoroch posádkového klubu Jaselských kasárni.

Za účasti veliteža brigády brigádneho generála Vladimíra Kubáňa, ako aj hlavných funkcionárov Velitežstva, bolo hlavným zámerom prípravy informova profesionálov a zamestnancov 1. mb nielen o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale aj oboznámi prítomných so zmenami v Zákone o štátnej službe profesionálnych vojakov. Velitež prvej brigády využil januárové spoločné zamestnanie aj na to, aby úprimne poďakoval všetkým prítomným vojakom a zamestnancom za spôsob splnenia ciežov a rozhodujúcich úloh plnených v minuloročnom výcvikovom období. Vo svojom prejave brigádny generál Kubáň zároveň zdôraznil, že „prednášky, ktoré sú zaradené do programu spoločnej velitežskej prípravy obohatia nielen Vaše znalosti, ale určitou mierou vytvoria východiskovú bázu pre Vaše odborné rozhodovanie pri plnení náročných úloh v novom výcvikovom roku.“

Januárová velitežská príprava v trvaní osem výcvikových hodín okrem zdokonalenia a precvičenia vedomostí vojakov v oblasti ochrany utajovaných skutočností, personálnej,  administratívnej, fyzickej a objektovej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti technických prostriedkov v podmienkach brigády, boli formou prednášok jednotlivými náčelníkmi odborov a oddelení velitežstva brigády prítomným objasnené aj základné informácie o postupnosti procesu prípravy cvičenia podža štandardov NATO a postup pri podaní prvej pomoci.


Spoločná velitežská príprava velitežstva brigády s velitežmi práporov Spoločná velitežská príprava velitežstva brigády s velitežmi práporov Spoločná velitežská príprava velitežstva brigády s velitežmi práporov Spoločná velitežská príprava velitežstva brigády s velitežmi práporov Spoločná velitežská príprava velitežstva brigády s velitežmi práporov Spoločná velitežská príprava velitežstva brigády s velitežmi práporov Spoločná velitežská príprava velitežstva brigády s velitežmi práporov Spoločná velitežská príprava velitežstva brigády s velitežmi práporov Spoločná velitežská príprava velitežstva brigády s velitežmi práporov Spoločná velitežská príprava velitežstva brigády s velitežmi práporov

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: autor - Dátum: 14.01.2016
Čítanos: 1965
Verzia pre tlač

Skoči na menu


Share