Uctenie si výročia narodenia generála Goliana na veliteľstve pozemných síl


Uctenie si výročia narodenia generála Goliana na veliteľstve pozemných síl

V dnešný deň, 26. januára 2016, si príslušníci veliteľstva pozemných síl OS SR spolu so zástupcami oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne (ďalej len „ObV SZPB“) pripomenuli 110. výročie narodenia generála Jána Goliana.

Príslušníkov ObV SZPB, vedených Ing. Jánom Holičkom, privítal na nádvorí veliteľstva pozemných síl zástupca veliteľa pozemných síl brigádny generál Juraj Krištofovič. Ten vo svojom príhovore oboznámil prítomných s krátkym prierezom životom generála Goliana, vyzdvihol jeho miesto pri oslobodzovaní nášho územia spod fašistickej okupácie, ako aj odvahu niesť bremeno zodpovednosti v najvyššej funkcii povstaleckého veliteľa. Na jeho slová nadviazal podpredseda ObV SZPB plukovník v. v. Tomáš Švec, ktorý označil generála Goliana za druhú najvýznamnejšiu osobnosť vo vojenskej histórii Slovenska (po M. R. Štefánikovi), ktorý sa zapríčinil o oslobodenie slovenského územia spod okupácie fašistických vojsk. Zároveň vyzval prítomných, aby nezabúdali na hrdinov našej minulosti a šírili ich odkaz v boji za slobodu aj v súčasnej dobe.

Dôležitosť uctenia si pamiatky tohto velikána slovenskej histórie umocnila aj návšteva priamych účastníkov protifašistického odboja, plukovníka v. v. Pavla Lišku, ktorý pôsobil počas SNP v rote Urban a nadrotmajstra v. v. Štefana Štefloviča, pamätníka vzniku 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády a účastníka oslobodzovacích bojov na Dukle v radoch 3. čs. brigády v ZSSR. Predstavitelia veliteľstva pozemných síl a ObV SZPB položili v závere slávnostného nástupu vence k tabuli na pamiatku dôstojníkom, ktorí v rokoch 1939-1944 pôsobili v budove súčasného veliteľstva pozemných síl, ilegálne pripravovali odboj, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním a zastávali v 1. čs. armáde na Slovensku v roku 1944 významné veliteľské funkcie, medzi ktorými má generál Golian nepochybne svoje čestné miesto.


Uctenie si výročia narodenia generála Goliana na veliteľstve pozemných sílUctenie si výročia narodenia generála Goliana na veliteľstve pozemných sílUctenie si výročia narodenia generála Goliana na veliteľstve pozemných sílUctenie si výročia narodenia generála Goliana na veliteľstve pozemných síl

Autor: sekreteriát vel.PS , Foto: sekreteriát vel.PS - Dátum: 26.01.2016
Čítanosť: 3305
Verzia pre tlač

Skočiť na menu