Preskocit navigáciu

Bilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných silách


Bilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných silách
Každoročne začiatkom roka jednotlivé zložky ozbrojených síl SR bilancujú splnenie úloh za uplynulý výcvikový rok a nebolo tomu inak ani v tomto roku. Dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) sa konalo v dňoch 23. – 24. februára 2016 v priestoroch práporu výcviku Martin a na posádkovom cvičisku Sučany.
 
Počas prvého dňa veliteľského zhromaždenia veliteľ pozemných síl brigádny generál Ondřej Novosad, za prítomnosti náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Milana Maxima a hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša, vyhodnotil splnenie priorít a rozhodujúcich úloh pozemných síl za výcvikový rok 2015. Vo svojom vyhodnotení poďakoval všetkým príslušníkom veliteľstva a podriadených zväzkov a útvarov za odvedenú prácu a uviedol, že napriek zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii v Európe, rozsiahlym reorganizačným zmenám v PS, plneniu množstva plánovaných a neplánovaných úloh, pozemné sily svojou činnosťou podporili úspešné splnenie úloh OS SR vo VR 2015. Vďaka tomu, že obtiaže, s ktorými sa pozemné sily v uplynulom roku museli vysporiadať, chápali velitelia, náčelníci a poddôstojnícky zbor predovšetkým ako výzvy a v drvivej väčšine preukázali svoju profesionalitu, súdržnosť, kolektívne nasadenie a pripravenosť, sa v náročných podmienkach stanovené úlohy PS vo VR 2015 podarilo splniť. Slová brigádneho generála Novosada potvrdil aj náčelník generálneho štábu generál Maxim, ktorý vo svojom vystúpení hodnotil, že pozemné sily ako rozhodujúca súčasť ozbrojených síl, splnili úlohy, ktoré im boli stanovené a vyzval prítomných, aby sa nehanbili za svoju prácu, pretože ju vykonávajú zodpovedne a v náročných podmienkach.
 
Ďalej veliteľ pozemných síl nadviazal na svoje vyhodnotenie objasnením priorít a rozhodujúcich úloh pozemných síl vo výcvikovom roku 2016. Zdôraznil, že je nevyhnutné, aby spoločným úsilím PS pri plnení úloh vo VR 2016 boli predovšetkým vzájomná súčinnosť, spoločné zdieľanie a využitie pridelených zdrojov pre dosiahnutie stanovených cieľov. Naplnenie stanovených priorít a splnenie agregovaných úloh VR 2016, napriek výrazne obmedzenému zdrojovému rámcu, bude kľúčovým pre podporu úsilia náčelníka generálneho štábu v tomto roku.
 
V závere prvého dňa poprial veliteľ pozemných síl svojim podriadeným výdrž, pevné zdravie a veľa úspechov pri plnení neľahkých úloh, ktoré sú tento rok pred pozemné sily postavené. Náčelník generálneho štábu dodal, že úlohy stanovené pozemným silám sú ambiciózne a vložil do príslušníkov pozemných síl dôveru s prísľubom podporiť ich úsilie pri napĺňaní cieľov a rozhodujúcich úloh prebiehajúceho výcvikového roka. Následné odovzdal generál Maxim najlepším poddôstojníkom a vojakom pozemných síl odznak náčelníka generálneho štábu a vecné dary ako poďakovanie za vzorné splnenie úloh uplynulého výcvikového roka a vzornú reprezentáciu pozemných síl, ako aj ozbrojených síl, na verejnosti.
 
Okrem vyhodnotenia úloh a objasnenia cieľov účastníkom veliteľského zhromaždenia boli s prítomnými veliteľmi a náčelníkmi jednotlivých zložiek vykonané rozbory služobnej a pracovnej disciplíny a škôd v uplynulom výcvikovom roku a z hľadiska napredovania a podpory prípravy národného cieľa 2013 (mb) boli prítomní zoznámení s obsahom novej služobnej pomôcky zaoberajúcej sa vedením operácií mechanizovanou brigádou.  
 
Druhý deň veliteľského zhromaždenia bol zameraný na praktickú ukážku a objasnenie problematiky podporujúcej plnenie úloh výcvikového roka, najmä v oblasti prípravy národných cieľov a deklarovaných síl. Za podpory príslušníkov 11. mpr Martin, rmo Rožňava, shdo Michalovce, jCaP Martin a ZaMKIS Ružomberok boli na posádkovom cvičisku Sučany pripravené ukážky a prezentácie hlavného miesta velenia mechanizovaného práporu, ukážka komunikačnej podpory pre hlavné miesto velenia mechanizovanej brigády, predstavenie pripravovaného systému DELOSYS a účastníci veliteľského zhromaždenia mali možnosť otestovať sa v streľbe z novozavádzaných ručných zbraní. Hosťami veliteľa pozemných síl na tejto časti veliteľského zhromaždenia boli príslušníci Klubu generálov – Sever, ktorí tak mali možnosť porovnať si posun ozbrojených síl od čias ich pôsobenia. Napriek chladnému počasiu prejavili riadiaci funkcionári útvarov pozemných výrazný záujem o predmetnú problematiku, čím potvrdili záujem splniť ciele a rozhodujúce úlohy pozemných síl na výcvikový rok 2016 na vysokej úrovni.

Bilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných siláchBilancovanie výcvikového roku 2015 v pozemných silách

Autor: Sek vel.PS , Foto: prvyc - npor. Uhrin - Dátum: 24.02.2016
Čítanosť: 3802
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share