Preskocit navigáciu

Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016


Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016

V poradí treťou výcvikovou aktivitou vychádzajúcou z jednotného námetu „LITTLE SHIELD 2016“ bolo v termíne od 5. do 7. apríla príslušníkmi veliteľstva 1. mechanizovanej brigády uskutočnené jednostupňové veliteľsko-štábne cvičenie.

           Cvičeniu, ktoré riadil veliteľ prvej brigády brigádny generál Vladimír Kubáň, predchádzal marcový komplexný štábny nácvik, počas ktorého bola naplánovaná vojenská operácia veliteľstva brigády. Hlavnou prioritou aprílového cvičenia na hlavnom mieste velenia v priestoroch Jaselských kasární bolo overiť správnosť vykonaného plánovacieho procesu a riadenie priamo podriadených a pridelených jednotiek pri vedení bojovej činnosti.

Priebeh veliteľsko-štábneho cvičenia si prišiel dňa 06. apríla osobne skontrolovať aj zástupca veliteľa Pozemných síl ozbrojených síl SR brigádny generál Daniel Zmeko. Podľa slov riadiaceho cvičenia brigádneho generála Kubáňa trojdňové cvičenie preverilo jednotlivé prvky mechanizovanej brigády vo velení a riadení jednotiek počas vedenia operácie vysokej intenzity, pričom bola preverená funkčnosť stálych operačných postupov veliteľstva na tento druh bojovej činnosti.

„Splnenie stanovených cieľov pre toto veliteľsko-štábne cvičenie vytvorilo základný predpoklad zrealizovania úloh ďalšej zo sérii LITTLE SHIELD 2016, ktorá sa uskutoční v mesiaci máj v priestoroch Centra simulačných technológii Akadémie ozbrojených síl SR s podporou CAX (Computer Assisted Exercises - Počítačovo podporované cvičenie)“ dodal Kubáň.


Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016Veliteľsko-štábne cvičenie k LITTLE SHIELD 2016

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: autor - Dátum: 07.04.2016
Čítanosť: 3226
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share