Preskocit navigáciu

Výcvik uvoľňovacích družstiev v Ruskej Novej Vsi


Výcvik uvoľňovacích družstiev v Ruskej Novej Vsi
Prápory v podriadenosti 2. mechanizovanej brigády vykonávali výcvik uvoľňovacích družstiev na posádkovom cvičisku a strelnici Ruská Nová Ves od 11. – 15. apríla 2016 za riadenia funkcionárov práporu CSS Prešov brigády bojového zabezpečenia. Cieľom zamestnania bolo precvičiť si rozličné spôsoby uvoľňovania zapadnutej pásovej a  kolesovej techniky, ako aj jej uvoľnenie a odsun v rôznom teréne, za rôznych poveternostných pomerov a klimatických podmienok pomocou VT-72B, VPV a AV-15.
Priestory cvičiska ponúkali cvičiacim ideálne podmienky pri simulácií rôznych stupňov zapadnutia techniky, a to vďaka daždivému počasiu posledných dní. V prvej fáze výcviku boli cvičiaci preverovaní ako z praktických, tak aj z teoretických vedomostí a zručností jednotlivých príslušníkov uvoľňovacích družstiev riadiacim zamestnania z prešovského práporu CSS. V tejto fáze cvičiaci plnili úlohy zadané riadiacim zamestnania so vzájomným odovzdaním si doposiaľ získaných skúseností. Druhá, záverečná fáza výcviku bola zameraná na kontrolné cvičenie, počas ktorého úlohou cvičiacich bolo riešiť úlohy, ktoré by vojaci reálne plnili počas nasadenia vo vojenských operáciách, ako aj v rámci domáceho krízového manažmentu.     
Náročný výcvik predovšetkým po fyzickej stránke vyhodnotil riadiaci zamestnania kladne, k čomu prispel osobitne aktívny spôsob plnenia jednotlivých úloh cvičiacimi. Dosiahnuté výsledky cvičiacich hovoria o pripravenosti prešovských, michalovských a trebišovských vojakov 2. mechanizovanej brigády na plnenie úloh uvoľňovania zapadnutej a poškodenej pásovej a kolesovej techniky.

Výcvik uvoľňovacích družstiev v Ruskej Novej VsiVýcvik uvoľňovacích družstiev v Ruskej Novej VsiVýcvik uvoľňovacích družstiev v Ruskej Novej Vsi

Autor: npor. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 18.04.2016
Čítanosť: 3220
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share