Preskocit navigáciu

Príprava príslušníkov do operácie Resolute Support Afganistan


Príprava príslušníkov do operácie Resolute Support  Afganistan
Vybraní príslušníci OS SR predurčení na pozície do operácie Resolute Support Afganistan (RS Afganistan) absolvovali v dňoch 29. marca – 21. apríla 2016 výcvik vo Výcvikovej jednotke vojenských misií (VJVM) Práporu výcviku v Martine, ktorý bol súčasťou národnej prípravy pred nasadením do tejto operácie.
 Výcvik bol vykonaný pre príslušníkov určených na pôsobenie vo funkciách na veliteľstve operácie (HQ RS), NSE (National Support Element - Národný podporný prvok),  AAT (Air Advisory Team - Vzdušný poradný tím) a ROLE 1&2 (Poľná nemocnica).
Prvá časť výcviku obsahovala teoretické bloky prednášok, počas ktorých sa cvičiaci oboznámili s kľúčovými informáciami z priestoru operácie a s historickým pozadím konfliktu. Ďalšími kľúčovými oblasťami, ktoré boli zahrnuté do výcviku v rámci bloku prednášok boli problematiky improvizovaných výbušných systémov (IED - Improvised Explosive Device), opatrenia proti povstaniu (COIN - Counter Insurgency), mínová bezpečnosť, zdravotná príprava a zdravotné riziká v priestore nasadenia a mnohé iné. Pozornosť bola zameraná aj na jazykovú prípravu a komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.
V druhom týždni výcviku cvičiaci absolvovali praktické zamestnania mimo učební, či už v areáli kasární alebo v priestoroch posádkového cvičiska Sučany (PC Sučany). Tie zahrňovali zamestnania zamerané na všeobecné zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie úloh v operácii mimo územia SR a činnosť počas konvojov.
Tretí týždeň bol výcvik zameraný na odbornú prípravu, v ktorom cvičiaci absolvovali zamestnania zo streleckej prípravy z ručných zbraní na bariérovej strelnici PC Sučany (cvičenia strelieb zo samopalu vz. 58) a na strelnici Hronsek-Vlkanová (cvičenia strelieb z pištole Glock 17) 
Záver výcviku vo štvrtom týždni patril štúdiu štandardných operačných postupov, odovzdaniu skúseností od príslušníkov, ktorí pôsobili v priestore operácie a vyvrcholením prípravy v tomto týždni bolo vykonanie Štábneho nácviku s názvom „National Support“, s cieľom preveriť pripravenosť príslušníkov NSE SLOVCON na plnenie operačnej úlohy v priestore operácie. Personál predurčený do májovej rotácie pre operáciu RS v Afganistane absolvoval 22. apríla 2016 záverečné pohovory v priestoroch Výcvikovej jednotky vojenských misií Práporu výcviku v Martine. Podporiť koaličné sily v Afganistane je pripravených 27 profesionálnych vojakov OS SR.

fotofotofotofotofoto 2

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 26.04.2016
Čítanosť: 2386
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share