Príprava príslušníkov do operácie Resolute Support Afganistan


Príprava príslušníkov do operácie Resolute Support  Afganistan
Vybraní príslušníci OS SR predurčení na pozície do operácie Resolute Support Afganistan (RS Afganistan) absolvovali v dňoch 29. marca – 21. apríla 2016 výcvik vo Výcvikovej jednotke vojenských misií (VJVM) Práporu výcviku v Martine, ktorý bol súčasťou národnej prípravy pred nasadením do tejto operácie.
 Výcvik bol vykonaný pre príslušníkov určených na pôsobenie vo funkciách na veliteľstve operácie (HQ RS), NSE (National Support Element - Národný podporný prvok),  AAT (Air Advisory Team - Vzdušný poradný tím) a ROLE 1&2 (Poľná nemocnica).
Prvá časť výcviku obsahovala teoretické bloky prednášok, počas ktorých sa cvičiaci oboznámili s kľúčovými informáciami z priestoru operácie a s historickým pozadím konfliktu. Ďalšími kľúčovými oblasťami, ktoré boli zahrnuté do výcviku v rámci bloku prednášok boli problematiky improvizovaných výbušných systémov (IED - Improvised Explosive Device), opatrenia proti povstaniu (COIN - Counter Insurgency), mínová bezpečnosť, zdravotná príprava a zdravotné riziká v priestore nasadenia a mnohé iné. Pozornosť bola zameraná aj na jazykovú prípravu a komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.
V druhom týždni výcviku cvičiaci absolvovali praktické zamestnania mimo učební, či už v areáli kasární alebo v priestoroch posádkového cvičiska Sučany (PC Sučany). Tie zahrňovali zamestnania zamerané na všeobecné zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie úloh v operácii mimo územia SR a činnosť počas konvojov.
Tretí týždeň bol výcvik zameraný na odbornú prípravu, v ktorom cvičiaci absolvovali zamestnania zo streleckej prípravy z ručných zbraní na bariérovej strelnici PC Sučany (cvičenia strelieb zo samopalu vz. 58) a na strelnici Hronsek-Vlkanová (cvičenia strelieb z pištole Glock 17) 
Záver výcviku vo štvrtom týždni patril štúdiu štandardných operačných postupov, odovzdaniu skúseností od príslušníkov, ktorí pôsobili v priestore operácie a vyvrcholením prípravy v tomto týždni bolo vykonanie Štábneho nácviku s názvom „National Support“, s cieľom preveriť pripravenosť príslušníkov NSE SLOVCON na plnenie operačnej úlohy v priestore operácie. Personál predurčený do májovej rotácie pre operáciu RS v Afganistane absolvoval 22. apríla 2016 záverečné pohovory v priestoroch Výcvikovej jednotky vojenských misií Práporu výcviku v Martine. Podporiť koaličné sily v Afganistane je pripravených 27 profesionálnych vojakov OS SR.

fotofotofotofotofoto 2

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 26.04.2016
Čítanosť: 2391
Verzia pre tlač

Skočiť na menu