Preskocit navigáciu

„Symbol“ je opäť na svojom mieste!


„Symbol“ je opäť na svojom mieste!
Tank T-34 bol sovietsky stredný tank vyvinutý na prelome 30. a 40. rokov 20. storočia. V dobe svojho vzniku patril k najlepším stredným tankom, ktorý skĺbil dobrú mobilitu, pancierovanie aj palebnú silu. Inovatívne bolo použitie ukloneného panciera, ktorý spolu s odlievanými súčiastkami poskytoval pomerne dobrú balistickú ochranu.
 
Jediný sfunkčnený tank T-34, ktorý bol dovtedy symbolom Práporu výcviku, bol dňa 6. novembra 2012 bývalým velením odovzdaný do vojenského historického múzea Piešťany a jeho miesto ostalo prázdne a nevyužité.
 
Príslušníkov Práporu výcviku trápilo nevyužité miesto a hľadali cestu riešenia ako navrátiť symbol opäť na svoje miesto. Keď sa naskytla príležitosť získať starý zahrdzavený skelet tanku T-34 z vojenského útvaru Čereňany, nezaváhali ani na sekundu a hneď podnikli kroky k jeho získaniu. 
 
Na jeseň roku 2015 bol tank T-34 prevezený z vojenského útvaru Čereňany k Práporu výcviku do dielní technickej ošetrovne vozidiel v kasárňach SNP. Najväčším problémom bola samotná preprava z dôvodu nepojazdnosti hnaného ústrojenstva, čím bola sťažená manipulácia s tankom T-34.Rekonštrukcia exponátu bola sprevádzaná množstvom neočakávaných technických problémov, ktoré si vyžiadali opravy hnacieho a hnaného ústrojenstva, povrchovú úpravu a doplnenie chýbajúcich častí.
Najväčší podiel na oprave tanku T-34 mali dielenskí špecialisti roty materiálno-technického zabezpečenia pod velením kpt. Igora Podhoru, ktorí svojou zanietenosťou zrekonštruovali tank v rýchlom čase a niekedy aj na úkor svojho voľného času, za čo im patrí veľké poďakovanie.
 
Múzejný exponát tank T-34 bol dňa 3. mája opäť, ako „symbol“, umiestnený na svoje miesto a to v čase osláv ukončenia II. svetovej vojny a znova skrášľuje kasárne a pripomína nám časť našej histórie.

fotofotofoto

Autor: rtm. Stanislav Héger , Foto: prvyc - Dátum: 11.05.2016
Čítanosť: 5028
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share