Preskocit navigáciu

Nástup VePS pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ


Nástup VePS pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ

Pri príležitosti začiatku slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa dňa 1. júla uskutočnil v priestoroch Veliteľstva pozemných síl OS SR (VePS) nástup profesionálnych vojakov VePS, na ktorom bol prečítaný Otvorený list ministra obrany Slovenskej republiky.
Minister obrany v ňom pozitívne vyhodnotil celý proces prípravy na predsednícku úlohu, počas ktorej sa OS SR veľmi významnou mierou podieľali na príprave a realizácii adekvátnych bezpečnostných opatrení vyplývajúcich pre Slovenskú republiku počas vykonávania predsedníctva na najvyššej úrovni. Z jeho prejavu ďalej vyplynulo, že predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie je jednou z hlavných priorít nielen pre vládu Slovenskej republiky, ale aj rezortu obrany a len pozitívny a vysoko profesionálny prístup nám umožní dosiahnuť úspešne a zodpovedne splnenie tejto úlohy a prispieť tak k šíreniu dobrého mena Slovenska v Európe, ale i vo svete. Ide o historicky prvé slovenské predsedníctvo, ktorého príprava sa začala už v roku 2012 a predsedať Rade EÚ začne v druhom polroku 2016.
Náčelník štábu VePS plukovník gšt. Karol Navrátil pri tejto príležitosti vykonal krátke vyhodnotenie rozhodujúcich úloh za I. polrok 2016 za Pozemné sily OSSR, zároveň objasnil plnenie rozhodujúcich úloh II. polroku výcvikového roka 2016. V krátkosti zhodnotil hlavné cvičenia pre PS OS SR, ktorými sú SLOVAK SHIELD 2016, ANAKONDA, plnenie národných cieľov síl, cvičenie MOVA 2016, prípravu na cvičenie Nový Horizont, či vykonanie úspešnej previerky CREVAL s hodnotením „COMBAT READY“ pre 11.mprsk deklarovaných síl PS OS SR v rámci síl vysokej pripravenosti pre NATO. V ďalšom zhodnotil a vyzdvihol spoločný výcvik v oblasti RCHBO s USA, cvičenie TOXIC LEAK s jednotkami RCHBO s AČR, súťaž o najlepšieho delostrelca, či cvičenie SOFTCAPS v Maďarsku. Spomenul aj úlohy, ktoré plnia PS OS SR v rámci medzinárodného krízového managementu, akými sú misie v Afganistane, Bosne a Hercegovine alebo na Cypre. NŠ PS vysoko vyzdvihol úsilie všetkých profesionálnych vojakov, veliteľov, ale aj štábov pri zabezpečovaní, príprave a následne realizácii cvičení a vojenských aktivít. Zdôraznil však, že sme len v polovici výcvikového roka a vyzval všetkých vojakov pokračovať v plnení stanovených úloh s čo najväčšou mierou úsilia a profesionality, jedine spoločným úsilím môžu PS OS SR zabezpečiť splnenie stanovených cieľov.
V závere plukovník Navrátil zagratuloval viacerým príslušníkom VePS k povýšeniu a privítal nové posily v našich radoch.


Nástup VePS pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ 1Nástup VePS pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ 1

Autor: OdCP , Foto: Sekretariát VePS - Dátum: 01.07.2016
Čítanosť: 1853
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share