Príprava k cvičeniu NOVÝ HORIZONT 2016


Príprava k cvičeniu NOVÝ HORIZONT 2016

V súvislosti s prípravou cvičenia „NOVÝ HORIZONT 2016“ sa v priestoroch 13. mechanizovaného práporu v Leviciach dňa 4. la uskutočnilo pracovné rokovanie za prítomnosti zástupcov orgánov štátnej správy participujúcich na cvičení.

Cieľom predmetného rokovania bola príprava cvičenia zameraného na plnenie asistenčných úloh jednotiek Pozemných síl OS SR (PS OS SR) v prospech Policajného zboru Ministerstva vnútra SR, Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR a slovenského Červeného kríža počas vykonávania opatrení v dobe vojnového stavu. Zároveň bol predstavený zámer k vykonaniu cvičenia formou prezentácie, ktorého nosným námetom je evakuácia obyvateľstva.

Koordinačnej porady k cvičeniu, na ktorom sa bude podieľať takmer 250 cvičiacich, sa zúčastnil aj veliteľ 1. mechanizovanej brigády  brigádny generál Vladimír Kubáň a náčelník Odboru bojovej prípravy veliteľstva PS OS SR plukovník Ľudovít Valentíny. Počas diskusie  boli spresnené technické detaily, bola objasnená organizačná štruktúra riaditeľstva cvičenia a spôsob imitácie incidentov.

Neskôr sa bezmála štyridsiati účastníci pracovného rokovania presunuli do priestorov tankovej pechotnej strelnice Devičany, kde budú v termíne 13. až 14. júla počas súčinnostného cvičenia NOVÝ HORIZONT 2016 odprezentované ukážky činnosti jednotlivých zložiek.


Príprava k cvičeniu NOVÝ HORIZONT 2016Príprava k cvičeniu NOVÝ HORIZONT 2016Príprava k cvičeniu NOVÝ HORIZONT 2016Príprava k cvičeniu NOVÝ HORIZONT 2016Príprava k cvičeniu NOVÝ HORIZONT 2016

Autor: npor. Mgr. Markéta Vazovan Grácová , Foto: autor - Dátum: 06.07.2016
Čítanosť: 3052
Verzia pre tlač

Skočiť na menu