Preskocit navigáciu

Začatie výcviku dobrovoľnej vojenskej prípravy v Prápore výcviku Martin


Začatie výcviku dobrovoľnej vojenskej prípravy v Prápore výcviku Martin

Dňa 6. júla  sa brány Práporu výcviku po prvýkrát otvorili pre 37 príslušníkov dobrovoľnej vojenskej prípravy (ďalej len DVP), z toho 13 žien, ktorí tu absolvujú vojenský výcvik a kasárne 4. čs. brigády Martin sa im stanú na dvanásť týždňov domovom. Účastníci po podpísaní dohody o DVP s veliteľom Práporu výcviku boli vymenovaní do vojenskej hodnosti vojak 1. stupňa a ustanovení do funkcie vojak DVP.

Po úspešnom absolvovaní všetkých predpísaných prijímacích procedúr príslušníkov DVP privítal v mene Ozbrojených síl Slovenskej republiky náčelník štábu veliteľstva Pozemných síl OS SR plukovník gšt. Karol Navrátil. Vo svojom príhovore položil dôraz na enormné úsilie novoprijatých príslušníkov DVP, ktoré budú musieť vynaložiť už v samotnej príprave, počas ktorej si zocelia nielen svoje vôľové vlastnosti, ale aj teoretické vedomosti a praktické zručnosti v rôznych oblastiach pod odborným dozorom profesionálnych vojakov v Prápore výcviku. Taktiež spomenul, že vedomosti, ktoré nadobudnú, budú zárukou ich kvalitného plnenia úloh a samotný prístup  k výcviku musí byť taký, aby mohli byť po ukončení na seba hrdí nielen oni samotní, ale aj Ozbrojené sily Slovenskej republiky na nich. Na záver poprial prítomným pevnú vôľu, zdravie, rozhodnosť a odvahu počas náročného výcviku a veľa úspechov a pochopenia.

Po privítaní sa príslušníci DVP odobrali na vystrojenie potrebným materiálom v Regionálnom stredisku naturálneho odievania Multifunkčnej zásobovacej základne Západ v Nemšovej a boli zaradení do výcvikovej čaty, u ktorej okamžite začal výcvik.

Základným vojenským výcvikom v trvaní deväť týždňov získajú základné vedomosti, návyky a zručnosti v oblastiach taktickej, streleckej, telesnej, poradovej, ženijnej, zdravotníckej, topografickej, psychologickej, logistickej prípravy, komunikačných a informačných systémov, radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, vojensko-etickej výchovy a právnej výchovy. Odborným výcvikom v trvaní 3 týždňov získavajú špecifické vedomosti, návyky a zručnosti potrebné pri plnení úloh ozbrojených síl.

Po úspešnom absolvovaní vojenského výcviku zložia dňa 30. septembra za prítomnosti rodinných príslušníkov a pozvaných hostí vojenskú prísahu. Veliteľom Práporu výcviku budú povýšení do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa.


foto1foto1foto1foto1foto2foto2foto2foto2foto3foto3foto3foto3foto4foto4foto4foto4foto5foto5

Autor: kpt. Chorvátová , Foto: kpt.Chorvátová, Pavol Vitko - Dátum: 08.07.2016
Čítanosť: 2484
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share