Preskocit navigáciu

Vyvrcholenie cvičenia NOVÝ HORIZONT 2016


Vyvrcholenie cvičenia NOVÝ HORIZONT 2016

Cvičenie NOVÝ HORIZONT 2016, ktoré sa konalo v dňoch 13. – 14. júla 2016 na tankovej posádkovej strelnici v Devičanoch, vyvrcholilo plnením operačných úloh zúčastnených bezpečnostných a záchranných zložiek, ako aj orgánov štátnej správy okresu Levice za účasti predstaviteľov Národnej rady Slovenskej republiky, rezortu ministerstva obrany SR, Prezídia Policajného zboru, Slovenského Červeného kríža a štátnej správy.

Uskutočnené cvičenie NOVÝ HORIZONT 2016 je súčasťou série v rámci cvičenia SLOVENSKÝ ŠTÍT 2016, ktoré predstavujú rad výcvikových aktivít založených na spoločnom scenári, ktorý ponúka výcvikové príležitosti pre všetky úrovne velenia a riadenia ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) a zároveň reflektuje na súčasné ohrozenia, na ktoré sa musia OS SR v krátkodobom a strednodobom horizonte pripravovať. Cieľom cvičenia NOVÝ HORIZONT 2016 bolo precvičiť systém velenia a postupy pri riadení plnenia asistenčných úloh pozemnými silami OS SR v prostredí bezprostredného nevojenského ohrozenia v súčinnosti s ostatnými zložkami OS SR, Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Slovenského Červeného kríža a zástupcami štátnej správy a samosprávy. „Cvičenie NOVÝ HORIZONT 2016 je jedinečnou výcvikovou príležitosťou na precvičenie a zosúladenie jednotlivých úloh v rámci domáceho krízového manažmentu, od procesu plánovania, prípravy až do samotného vykonania operácie, výsledkom ktorého je preverenie koordinácie a pripravenosti všetkých bezpečnostných zložiek, ich aktuálnych schopností reagovať na vzniknuté situácie.“, uviedol v úvodnom brífingu veliteľ Pozemných síl OS SR generálmajor Ondřej Novosad.

Uvedeného cvičenia sa zúčastnilo 230 cvičiacich, tvorených príslušníkmi 13. mechanizovaného práporu Levice, strediska CIMIC a PSYOPS 2. mb, vzdušných síl, Vojenskej polície, Národného centra EOD a RCHBO a Úradu hlavného lekára. Títo plnili asistenčné úlohy nevojenského ohrozenia vo fiktívnom priestore v blízkosti štátnej hranice s jednotkami Krajského riaditeľstva Policajného zboru, Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, Slovenského Červeného kríža a štátnej správy. Spoločným úsilím ozbrojených síl a ostatných bezpečnostných a záchranných zložiek boli splnené operačné úlohy zamerané na riadenie evakuácie obyvateľstva z priestoru, v ktorom sa predpokladá vedenie bojovej činnosti, elimináciu pôsobenia teroristických a polovojenských skupín v oblasti, odstraňovanie následkov výbušných nástražných systémov, vyslobodzovacie a záchranárske práce pri zraneniach masového charakteru, vrátane bojovej činnosti mechanizovaných jednotiek v zabezpečovacom pásme obrany.

V závere cvičenia veliteľ pozemných síl generálmajor Ondřej Novosad poďakoval účastníkom cvičenia: "Som veľmi rád, že môžem vidieť v akcii pri cvičení jednotky pozemných síl v súčinnosti s ostatnými zložkami ozbrojených síl, Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Slovenského Červeného kríža a zložkami štátnej správy, ktoré spoločným úsilím splnili stanovené úlohy a dosiahli spoločný cieľ cvičenia, ktorým bolo zabezpečiť pevné velenie pri plnení asistenčných úloh nevojenského ohrozenia, dosiahnuť spoločnú koordináciu a v tejto etape operácie spoločným úsilím zabezpečiť obranu a bezpečnosť v regióne, v ktorom plníme úlohy." Pozitívne a pochvalným spôsobom sa k hodnoteniu uvedeného cvičenia vyjadrili aj minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš, predseda výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnka, ako aj náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim.

Cvičenie NOVÝ HORIZONT 2016, ako súčasť cvičenia SLOVAK SHIELD 2016, umožnilo ozbrojeným silám precvičiť kompletnú reakciu na eskaláciu konfliktu, pričom toto cvičenie vyvrcholí na jeseň precvičením reakcie na priame vojenské napadnutie Slovenskej republiky cudzou mocou, kedy bude preverená schopnosť ozbrojených síl plánovať a riadiť operácie vysokej intenzity v podmienkach súčasného bojiska. Na cvičení sa zúčastnia aj jednotky z krajín V4 a Spojených štátov amerických.


foto1foto1foto1foto1foto2foto2foto2foto2fotofotofotofotofoto4foto4foto4foto4

Autor: mjr. Michal Rázga , Foto: por. Katarína Šrámková - Dátum: 15.07.2016
Čítanosť: 2230
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share