Preskocit navigáciu

Ukončenie výcviku Poddôstojníckeho kurzu OR – 7


Ukončenie výcviku Poddôstojníckeho kurzu OR – 7
        V piatok 29. júla sa v priestoroch Poddôstojníckeho klubu Práporu výcviku v Martine uskutočnilo slávnostné vyradenie frekventantov Poddôstojníckeho kurzu OR-7. Do kurzu nastúpilo 35 profesionálnych vojakov (z toho 6 vojačiek) z útvarov  OS SR. 
Frekventanti absolvovali náročný výcvik postavený na existujúcich zručnostiach, znalostiach, skúsenostiach nadobudnutých v predchádzajúcich kurzoch konaných v Poddôstojníckej akadémii a počas výkonu služby v jednotkách OS SR. Cieľ kurzu bol zameraný na získanie vedomostí a zručností najmä v efektívnej komunikácii, v globálnej bezpečnosti, vo vojenskom vodcovstve, vo vojenskej psychológii, vo vedení a riadení vojenských jednotiek na stupni čata, rota a to sa aj podarilo „splniť“ pod vedením skúsených inštruktorov rotmajstra Romana Žifčáka a rotného Ladislava Plavca. Ťažiskovými predmetmi v Poddôstojníckom kurze OR-7 boli Vojenské vodcovstvo, Efektívna komunikácia, Vojenská psychológia a Metodika vedenia výcviku.
Slávnostné vyradenie bolo vykonané za prítomnosti veliaceho poddôstojníka Práporu výcviku štábneho nadrotmajstra Martina Bernátha, veliteľského a inštruktorského zboru Poddôstojníckej akadémie Práporu výcviku Martin. Najlepším absolventom Poddôstojníckeho kurzu OR-7 sa stal rtn. Pavol Korček z 11. mechanizovaného práporu Martin. Slová vďaky patria samozrejme inštruktorom výcviku, ktorí v neľahkých podmienkach odovzdali ich cenné skúsenosti frekventantom kurzu. „Zároveň s istotou prehlasujem, že 34 úspešných absolventov Poddôstojníckeho kurzu OR-7 spĺňa všetky predpoklady na povýšenie do poddôstojníckej hodnosti rotmajster“, povedal veliteľ Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Richard Fabricius vo svojom príhovore.

fotofotofoto

Autor: PA , Foto: PA - Dátum: 01.08.2016
Čítanosť: 1695
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share