Preskocit navigáciu

Tri národnosti v príprave do mierovej operácie UNFICYP


Tri národnosti v príprave do mierovej operácie UNFICYP
Výcviková jednotka vojenských misií Práporu výcviku Martin (VJVM) už tradične, od roku 2007 zabezpečuje medzinárodný výcvik do mierovej operácie UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus).
Už desiaty krát v poradí sa v priestoroch VJVM stretli určení príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Maďarska a Srbska, aby počas piatich výcvikových dní položili základy budúcej spolupráce v rámci ich plánovaného nasadenia v operácii UNFICYP. Hlavným cieľom výcviku bolo prostredníctvom jednotlivých nácvikov a cvičení umožniť stmelenie kľúčového personálu pred nasadením, a tým vytvoriť prvotné podmienky pre úspešné plnenie úloh v operácii UNFICYP. Medzinárodný výcvik priamo nadväzuje na národnú prípravu, ktorú cvičiaci absolvovali v materských krajinách a zároveň umožní v praktickej forme precvičiť štandardy OSN bez rozdielu budúcej zastávanej funkcie. Klasické teoretické prednášky boli limitované a hlavné ťažisko bolo zamerané na niekoľko krátkych nácvikov a dvoch celodenných cvičení, kde cvičiaci pracovali v medzinárodných skupinách. Veľkým prínosom výcviku bola i odborná prednáška podplukovníka Rastislava Caju a kapitána Lukáša Zemana (obaja z PZ SR), ktorí pôsobili v štruktúrach OSN polície (UNPOL) v operácií UNFICYP. Komunikačné a pozorovacie schopnosti si cvičiaci preverili počas nácviku dňa 26. júla 2016, ktorý bol zároveň prípravou pre nasledujúce cvičenia. Počítačovo podporované cvičenie (CAX - Computer Assisted Exercise) „BLUE LAND 2016“ vykonané v Centre výcviku Lešť umožnilo reálne precvičiť špecifické operačné postupy v operácii UNFICYP, zamerané na monitorovanie aktivít opozičných síl a rádiovú komunikáciu v anglickom jazyku. Cvičiaci si zároveň ujasnili odosielanie stanovených hlásení a zodpovednosť jednotlivých zložiek na rôznych stupňoch velenia. Nasledujúci deň boli v priestore posádkového cvičiska Sučany precvičené základné zručnosti potrebné pre pôsobenie v mierových operáciách OSN - reakcia na incident v zmysle SOP UNFICYP, mínová bezpečnosť, komunikácia s civilným obyvateľstvom, vyjednávanie, prvá pomoc a pod. Záverečný deň výcviku sa niesol v znamení testovania schopností prípravy špecifických brífingov v anglickom jazyku, ktoré spracovávali cvičiaci v identických skupinách ako pôsobili v predchádzajúci deň výcviku.
V závere výcviku, po udelení certifikátov o absolvovaní výcviku vyjadrili veliaci dôstojníci jednotlivých krajín svoje poďakovanie celej VJVM za pripravený výcvik a organizačné zabezpečenie všetkých súvisiacich aktivít.

foto 1foto 1foto 1foto 1foto 2foto 2foto 2foto 2foto 3foto 3foto 3

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 02.08.2016
Čítanosť: 735
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share