Preskocit navigáciu

Inštruktážno-metodické cvičenie


Inštruktážno-metodické cvičenie
Dňa 22. augusta sa uskutočnilo v priestoroch práporu CSS (prCSS) Prešov inštruktážno - metodické cvičenie (IMC) k príprave osôb, parkov, vozidiel, techniky a parkových zariadení na zimnú prevádzku. Riadiacim cvičenia bola staršia dôstojníčka skupiny prevádzky, opráv a odborno-technického dozoru nadporučíčka Gabriela Valčáková.  
 
Cvičenie, ktoré bolo určené príslušníkom jednotiek, logistiky, náčelníkom skupín, dielenským špecialistom a profesionálnym vojakom, ktorí budú zodpovedať za ošetrovanie parkových zariadení, bolo rozdelené do dvoch častí - teoretickej a praktickej. V teoretickej časti sa účastníci oboznámili s rozkazom veliteľa prCSS pre logistické zabezpečenie a plánom prípravy na zimnú prevádzku. Odborníčkou logistiky bolo vykonané poučenie osôb o zásadách BOZP pri príprave na zimnú prevádzku, používaní ochranných pomôcok a dodržiavaní zásad ochrany vody a pôdy pred znečistením ropnými produktmi a taktiež o ochrane pred požiarmi a o ochrane životného prostredia. Riadiaca cvičenia poukázala na zvláštnosti prevádzky v zimnom období. Pozornosť bola venovaná vypracovaniu individuálnych plánov prípravy techniky na zimnú prevádzku a vypracovaniu plánov prípravy parkových zariadení, cvičiacim boli predvedené ukážky pomocnej dokumentácie a ukážky vykonania kontroly technickej dokumentácie.
 
V praktickej časti boli predvedenéukážky materiálneho a technického vybavenia pri príprave techniky na zimnú prevádzku, ako aj ukážky technologických postupov prechodov techniky na zimnú prevádzku na jednotlivé typy techniky - pásovú, kolesovú a ženijnú. Prakticky bola vykonaná ukážka prípravy výzbrojnej techniky a optických prístrojov na zimnú prevádzku.Dôraz bol položený aj na ukážku vykonania vstupnej prehliadky, výstupnej prehliadky zvolenej kolesovej techniky, vykonanie veliteľskej kontroly parkových zariadení a technického stavu vozidiel, boli precvičené spôsoby štartovania techniky a návyky v ošetrovaní čističov vzduchu, olejov a paliva. Nevynechala sa ani oblasť spojenia a počas praktickej ukážky prípravy spojovacej techniky a malých spojovacích prostriedkov na zimnú prevádzku boli predvedené predpísané postupy prípravy tejto techniky.
 
V závere prípravy osôb riadiaci na jednotlivých pracoviskách preskúšali účastníkov zo znalostí a z praktického zvládnutia technológie prác a obsluhy techniky a prostriedkov k zabezpečeniu zimnej prevádzky. Dosiahnuté výsledky preskúšania vytvárajú predpoklady na úspešnú prípravu osôb, parkov, vozidiel, techniky a parkových zariadení na zimnú prevádzku.

Inštruktážno-metodické cvičenieInštruktážno-metodické cvičenieInštruktážno-metodické cvičenieInštruktážno-metodické cvičenieInštruktážno-metodické cvičenieInštruktážno-metodické cvičenieInštruktážno-metodické cvičenieInštruktážno-metodické cvičenie

Autor: npor. Mgr. Martin ZAJAK , Foto: npor. Mgr. Martin ZAJAK - Dátum: 23.08.2016
Čítanosť: 1877
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share