Preskocit navigáciu

Ukončenie Poddôstojníckeho kurzu OR-6


Ukončenie Poddôstojníckeho kurzu OR-6
           Dňa 26. augusta sa v Poddôstojníckom klube Práporu výcviku v Martine uskutočnilo slávnostné vyradenie frekventantov Poddôstojníckeho kurzu OR-6.
 
           Do kurzu nastúpilo 1. augusta 38 profesionálnych vojakov (z toho 16 žien) z útvarov  OS SR.  Obsah Poddôstojníckeho kurzu OR-6 nadväzoval na Poddôstojnícky kurz OR-5 a  poskytol budúcim rotným vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať v nových funkciách s touto vojenskou hodnosťou.Ťažiskovými predmetmi boli vojenské vodcovstvo, efektívna komunikácia a metodika vedenia výcviku. Samozrejme v praktických zamestnaniach boli využívané „tradičné“ vojenské predmety ako strelecká príprava, taktická príprava a telesná príprava.Tieto boli zamerané na praktické úlohy, s ktorými sa budúci profesionálni poddôstojníci a poddôstojníčky vo vojenskej hodnosti rotný stretnú v útvaroch a zariadeniach OS SR.Využívané sú ako prostriedok s cieľom naučiť budúcich rotných „rozhodnúť sa“ a „rozhodnúť sa správne“, pretože prijímanie správnych rozhodnutí pri vedení podriadených vojakov je kľúčové nielen v boji, ale aj pri plnení služobných povinností a zadaných úloh každodenného života u útvaru.
 
Cieľ kurzu sa podarilo naplniť pod vedením skúsených inštruktorov rotmajstra Rastislava Šinala a rotmajstra Milana Kučeríka. Slávnostné vyradenie bolo vykonané za prítomnosti veliaceho poddôstojníka Práporu výcviku štábneho nadrotmajstra Martina Bernátha, veliteľa Kariérnych kurzov Poddôstojníckej akadémie nadrotmajstra Milana Lesaya a veliteľského a inštruktorského zboru Kariérnych kurzov Poddôstojníckej akadémie Práporu výcviku Martin. Najlepším absolventom Poddôstojníckeho kurzu OR-6 sa stal čat. Tibor Baranec z Protilietadlovej raketovej bridágy Nitra.
 
Veliteľ Kariérnych kurzov nadrotmajster Milan Lesay sa vo svojom príhovore, ako zastupujúci veliteľ Poddôstojníckej akadémie, nezabudol poďakovať za dobre vykonanú prácu inštruktorom výcviku a zároveň s istotou prehlásil, že 38 úspešných absolventov Poddôstojníckeho kurzu OR-6 spĺňa všetky predpoklady na povýšenie do poddôstojníckej hodnosti „rotný“.

fotofotofoto

Autor: PA , Foto: PA - Dátum: 30.08.2016
Čítanosť: 1034
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share