Preskocit navigáciu

Operácia ,,TEAM BUILDING” splnená


Operácia ,,TEAM BUILDING” splnená

V dňoch 20. - 21.septembra vyvrcholila etapa výcviku čiat u dopravnej roty práporu CSS záverečným odborným taktickým cvičením pod názvom ,,TEAM BUILDING”, ktorý bol vykonaný v posádkovom cvičisku Ruská Nová Ves a na stanovených trasách presunov.

Cvičenie bolo rozdelené na dve obdobia. V prvom období boli hlavnými úlohami pripraviť osoby, techniku a materiál na presun, vykonať samotný presun a zaujatie priestoru sústredenia (YANKEE - PC RUSKÁ NOVÁ VES).

V rámci druhého obdobia bolo hlavnou prioritou vykonanie zastieracích zásobovacích konvojov s úlohou evakuácie civilného obyvateľstva. Dopravné čaty dopravnej roty boli preverované z prípravy na vykonanie zásobovacích konvojov, vykonania presunov do priestoru vyzdvihnutia evakuovaného civilného obyvateľstva (priestor FOXTROT - letisko BIDOVCE) a nakoniec vykonanie presunov do operačnej základne (OB prCSS) podľa spracovaných STRIP máp.

Jednotlivé dopravné čaty boli hodnotené z vlastného plánovacieho procesu na základe vydaného Operačného rozkazu (OPORD), Varovného rozkazu (WARNO) a Čiastkového rozkazu (FRAGO) veliteľa dopravnej roty. Následne boli účastníci cvičenia preverovaní z prípravy osôb a materiálu na plnenie danej úlohy, zo zabezpečenia spojenia medzi jednotkami, z činnosti pri presune a pri riešení krízových situácií v priestore sústredenia. Preverené bolo aj samotné budovanie, maskovanie a bojové zabezpečenie priestoru a činnosť chemického a vzdušného pozorovateľa.

Riadiaci cvičenia zástupca veliteľa dopravnej roty npor. Stanislav Záhora vyjadril spokojnosť s priebehom samotného zamestnania a to aj vzhľadom na skutočnosť, že niektoré úlohy boli plnené pre účastníkov cvičenia v neznámom teréne. Vyzdvihol dodržiavanie BOZP, pozitívnu prezentáciu OS SR na verejnosti a cieľavedomosť pri plnení úloh. Vo svojom záverečnom hodnotení zdôraznil aj nedostatky, ktoré je potrebné v budúcnosti docvičiť. Celkovo hodnotil cvičenie známkou ,,dobre”.

Hodnotiaca komisia vyzdvihla plnenie úloh veliteľmi dopravných čiat por. Tomáš Chmeľovský a por. Matúš Kičinko. Kvalitným plnením úloh sa predstavil aj veliaci poddôstojník dopravnej čaty PHM rtm. Jozef Fedor a veliteľ družstva prepravy vody rtn. Zoltán Farkas a z radov mužstva to boli des. Martin Zahuranec v pozícii chemického pozorovateľa, slob. Patrik Škvarko v pozícií vzdušného pozorovateľa a starší vodič Daniel Pasulka.


Operácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnenáOperácia ,,TEAM BUILDING” splnená

Autor: nrtm. Ján TUTOKY , Foto: dopravná rota prcss - Dátum: 26.09.2016
Čítanosť: 2309
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share