Preskocit navigáciu

Výcvik DVP s Hasičským a záchranným zborom


Výcvik DVP s Hasičským a záchranným zborom
Príslušníci dobrovoľnej vojenskej prípravy (ďalej len „DVP“) absolvovali 28. septembra výcvik s hasičským a záchranným zborom (ďalej len „HaZZ“) pod vedením podplukovníčky Eleny VAVROVEJ.
 
Teoretická časť bola zameraná na zorientovanie sa v základných právnych predpisoch, oboznámenie sa so systémom riadenia a organizácie ochrany pred požiarmi v Slovenskej republike, spoznanie štátnych orgánov a druhov hasičských jednotiek. Východiskom boli Zákony č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme. V ďalšom im bola priblížená činnosť jedinej vzdelávacej inštitúcie HaZZ v SR, Strednej školy požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR a podmienky vstupu medzi príslušníkov HaZZ.
 
V praktickej časti bola predvedená ukážka záchranných prác a povodňových zabezpečovacích prác, praktická ukážka vecných prostriedkov povodňovej záchrannej služby a nácvik spevňovania hrádzí. Príslušníci DVP sa aktívne zapájali do činností HaZZ, okrem iného si preverili vlastné schopnosti pri praktických ukážkach rozvinovania a zvinovania hadíc z kotúča, budovania protipovodňových bariér, činnosť s prenosným čerpadlom a ďalších vecných prostriedkov.
 
Náčelník štábu Práporu výcviku sa na záver poďakoval príslušníkom HaZZ Ministerstva vnútra SR za vykonanie zamestnania, ktoré prebehlo na vysokej profesionálnej úrovni a zároveň vyslovil prianie zotrvať v dlhodobej vzájomnej spolupráci.
 
Pilotný projekt výcviku DVP dospel do záverečnej fázy, keď po intenzívnych nácvikoch bude ukončený slávnostným vyradením a prísahou absolventov DVP za účasti najvyšších predstaviteľov Ozbrojených síl SR a rodinných príslušníkov vojakov.

1111

Autor: kpt. František KANTÁR , Foto: kpt. František KANTÁR - Dátum: 28.09.2016
Čítanosť: 1980
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share