Preskocit navigáciu

Kontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečenia


Kontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečenia Dňa 30. septembra 2015 sa uskutočnila kontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečenia práporu CSS Prešov v priestoroch posádkového cvičiska Ruská Nová Ves. Družstvá ochrany veliteľskej čaty boli preverované z taktického pohybu po bojisku. Družstvá prekonávali 300 metrový úsek terénu s využitím prískokov a plazenia na časovú normu od vydania povelu na vyrazenie až do doby, kedy v jednotke posledný vojak dosiahne určenú čiaru a pripraví sa na streľbu. Družstvá ochrany plnili aj úlohy z oblasti streleckej prípravy – rozoberanie a skladanie rozobratých zbraní na časovú normu. Hospodárske družstvá zásobovacej čaty plnili úlohy súvisiace s uvedením poľnej kuchyne do prevádzky na časovú normu podľa hodnotenia prípravy logistických jednotiek. Súčasťou uvádzania do prevádzky bolo rozmiestnenie vozidiel, postavenie prístreškov a zamaskovanie, naplnenie kotlov vodou a zapálenie horákov. Družstvo veliteľsko-štábneho rádiového vozidla čaty komunikačných a informačných systémov plnilo úlohy zriadenia súpravy rádiových staníc na uskutočňovanie prevádzky na mieste. Výstavba spojovacieho prostriedku R3S zahŕňala postavenie dipólovej antény rádiovej stanice R-130 dlhej 2 x 25 m a „šikmý lúč“, drôtovú anténu rádiovej stanice RF-10 a tyčovú anténu na 11 metrovom stožiari rádiovej stanice R-111. Spojári vynášali, pripojovali a štartovali elektrocentrálu, na rádiovej stanici R-111 nastavovali štyri určené kmitočty a vylaďovali rádiovú stanicu. Ich úlohou bolo aj vyladenie rádiových staníc RF – 10 a R – 130 na určenom kmitočte nastavenie rádiovej stanice R-130 na prevádzku A3A. Na záver bolo vybudované a preskúšané diaľkové ovládanie vysielania a príjem rádiových staníc do vzdialenosti 200 m s pripojením telefónneho prístroja TP-25 s prístavkom TP-25Rd. Družstvo veliteľsko-štábneho rádiového vozidla plnilo aj úlohy maskovania automobilov s využitím maskovacej siete v zarastenom teréne podľa časovej normy na hodnotenie prípravy logistických jednotiek. Družstvo mobilného spojovacieho uzla čaty komunikačných a informačných systémov budovalo linkové vedenie dlhé 6 km so štyrmi prechodmi cez komunikácie z toho 2 km vedenia bolo nutné vytvoriť na prírodných podperách. Po zriadení linkového vedenia LK-6 na časovú normu sa uskutočnila skúška funkčnosti vedenia pomocou telefónnych prístrojov. Kontrola zladenosti družstiev preverila riadiace schopnosti veliteľov družstiev a u všetkých príslušníkov družstiev boli preverené schopnosti spolupracovať na plnení odborných úloh. Zadané úlohy boli splnené na veľmi dobrej úrovni.

Kontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečeniaKontrola zladenosti družstiev roty bojového zabezpečenia

Autor: npor.Martin ZAJAK , Foto: rbz - Dátum: 05.10.2016
Čítanosť: 475
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share