Slovenský štít 2016 – Spoločné operačné zoskupenie cvičí riadenie obrany Slovenska


Slovenský štít 2016 – Spoločné operačné zoskupenie cvičí riadenie obrany Slovenska
Veliteľstvo pozemných síl v Trenčíne sa od 3. októbra 2016 zmenilo na miesto velenia pre Spoločné operačné zoskupenie v rámci veliteľsko-štábneho cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk Slovenský štít 2016. Spoločné operačné zoskupenie predstavuje v cvičení tzv. HICON 2 a zároveň si precvičuje základné postupy riadenia operácii na operačnom stupni a pomáha tak vytvoriť reálne prostredie pre výcvik štábov brigád. Na jednom mieste sa tak takmer na dva týždne stretli odborníci pozemných a vzdušných síl, vojenskej polície, ako aj špeciálnych síl za účelom zladenia svojej činnosti počas obrany Slovenskej republiky. Cvičenie Slovenský štít 2016 predstavuje tak výnimočnú výcvikovú príležitosť na preverenie a zladenie ich spoločnej činnosti.
 
Počas doterajšej činnosti sa preverili spracované plány a postupy, ako i individuálna pripravenosť príslušníkov všetkých odborníkov a riadiacich funkcionárov. Pod velením brigádneho generála Daniela Zmeka ako cvičiaceho veliteľa Spoločného operačného zoskupenia a plukovníka Zoltána Iboša ako cvičiaceho náčelníka štábu doposiaľ všetky úlohy HICON 2, respektíve veliteľstvo Spoločného operačného zoskupenia splnilo.
 
Nakoľko cvičenie prebiehalo aj počas víkendu, cvičiaci veliteľ vytvoril podmienky, aby vojaci mali možnosť využiť duchovnú službu ozbrojených síl a zúčastniť sa svätej omše, slávenej v kaplnke na Veliteľstve pozemných síl. 
 
Napriek plneniu náročných úloh spojených s obranou Slovenskej republiky, ozbrojené sily nezabúdajú ani na konkrétneho vojaka ako takého. Túto skutočnosť potvrdilo úsilie, ktoré v rámci cvičenia bolo vynaložené na vyslobodenie skupiny slovenských vojakov, ktorí padli do zajatia nepriateľa. Vďaka spoločnej snahe príslušníkov pozemných, vzdušných síl, špeciálnych síl, vojenskej polície a zdravotnej služby sa ich podarilo oslobodiť.

Slovenský štít 2016 – Spoločné operačné zoskupenie cvičí riadenie obrany Slovenska Slovenský štít 2016 – Spoločné operačné zoskupenie cvičí riadenie obrany Slovenska Slovenský štít 2016 – Spoločné operačné zoskupenie cvičí riadenie obrany Slovenska Slovenský štít 2016 – Spoločné operačné zoskupenie cvičí riadenie obrany Slovenska Slovenský štít 2016 – Spoločné operačné zoskupenie cvičí riadenie obrany Slovenska Slovenský štít 2016 – Spoločné operačné zoskupenie cvičí riadenie obrany Slovenska Slovenský štít 2016 – Spoločné operačné zoskupenie cvičí riadenie obrany Slovenska Slovenský štít 2016 – Spoločné operačné zoskupenie cvičí riadenie obrany Slovenska

Autor: OCP VePS , Foto: OCP VePS - Dátum: 11.10.2016
Čítanosť: 2812
Verzia pre tlač

Skočiť na menu