Preskocit navigáciu

Kurz operačného plánovania pre poddôstojníkov pod záštitou inštruktorov Národnej gardy štátu Indiana


Kurz operačného plánovania pre poddôstojníkov pod záštitou inštruktorov Národnej gardy štátu Indiana
V dňoch 31. októbra až 11. novembra 2016 sa v priestoroch Poddôstojníckej akadémie na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania (ZaVaMD) v Martine uskutočnil historicky prvý Kurz operačného plánovania pre poddôstojníkov (Battle Staff NCO Course), riadený inštruktormi Národnej gardy štátu Indiany (USA). Kurzu sa zúčastnilo 12 profesionálnych vojakov z OS SR.
 
Cieľom kurzu bolo poskytnúť profesionálnym vojakom základné informácie o plánovacom a rozhodovacom procese (MDMP), operačnom prostredí počas plánovania a vedenia operácie a prakticky precvičiť prácu štábu so zameraním na úlohy štábnych poddôstojníkov v štábe práporu. Počas kurzu bolo vykonané cvičenie na mapách s názvom „VALLEY THUNDER“, zamerané na problematiku ochrany a zamedzenia narušenia pohraničného priestoru a bola precvičená činnosť pri plánovaní a riadení operácie.
 
„Za uskutočnenie predmetnej aktivity vďačíme predovšetkým hlavnému poddôstojníkovi Ozbrojených síl Slovenskej republiky šbnrtm. Vladimírovi Belušovi, ktorý presadil myšlienku výcviku poddôstojníkov v tejto oblasti a podarilo sa ju realizovať vďaka jeho nadštandardným profesionálnym vzťahom s veliacim poddôstojníkom Národnej gardy štátu Indiana štábnym nadrotmajstrom Jamesom Gordonom. Hlavnou myšlienkou, prečo poskytnúť takýto výcvik našim poddôstojníkom, je väčšia integrácia poddôstojníkov v štáboch počas plánovania operácií a úsilie priblížiť sa našim aliančným partnerom, kde poddôstojníci tvoria 80 percent personálu operačných centier. Tým samozrejme zvyšujeme našu interoperabilitu.“, hovorí šbnrtm. Fabricius, veliteľ Poddôstojníckej akadémie.
 
Pri vykonaní tohto užitočného a jedinečného kurzu v histórii vzdelávania poddôstojníkov sa tiež vysokou mierou podieľali veliaci poddôstojníci síl OS SR šbnrtm. Bodnár a šbnrtm. Kuka, veliaci poddôstojník ZaVaMD šbnrtm. Bernáth a kolektív Poddôstojníckej akadémie, ktorým patrí poďakovanie za vynaložené úsilie a profesionálne zvládnutú organizáciu tohto kurzu.
 
Zámerom hlavného poddôstojníka OS SR šbnrtm. Vladimíra Beluša je v budúcnosti vykonávať predmetný kurz za riadenia slovenských inštruktorov a asistencie amerických inštruktorov Národnej gardy štátu Indiana. „Následne je našou ambíciou tento kurz ponúknuť v rámci integrovaného programu vzdelávania a výcviku NATO pre partnerské krajiny“, povedal hlavný poddôstojník OS SR šbnrtm. Vladimír Beluš.
 
Dňa 11. novembra 2016 sa konalo slávnostné vyradenie kurzu za účasti hlavného poddôstojníka OS SR a veliaceho poddôstojníka Národnej gardy štátu Indiana. Úspešným absolventom bolo zaželaných nielen veľa pracovných úspechov v ďalšej kariére, ale zároveň na nich bola adresovaná požiadavka v praxi využívať to, čo sa v kurze naučili.

foto 1foto 1foto 1foto 1foto 2foto 2foto 2foto 2

Autor: PA , Foto: PA - Dátum: 14.11.2016
Čítanosť: 1556
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share