Preskocit navigáciu

Marcová rotácia UNFICYP začala prípravou kľúčového personálu


Marcová rotácia UNFICYP začala prípravou kľúčového personálu
Začala sa príprava určených príslušníkov OS SR do mierovej operácie Organizácie spojených národov - UNFICYP. Ako je pravidlom, rotácia misie UNFICYP sa vykonáva dvakrát ročne. V súlade s plánom prípravy sa v dňoch 21.11. až 2.12.2016 vo Výcvikovej jednotke vojenských misií (ďalej len „VJVM“) Martin vykonala príprava kľúčového personálu (ďalej len „KP“) do operácie UNFICYP.
 
Úlohou personálu VJVM bolo pripraviť KP UNFICYP nielen po teoretickej, ale aj po praktickej stránke. Výcvik bol smerovaný k osvojeniu si vedomostí a zručností potrebných na plnenie operačných úloh v priestore operácie.
 
V prvom týždni výcviku dostali cvičiaci informácie pozostávajúce z histórie ostrova Cyprus a vzniku konfliktu, ďalej to boli kultúrne hodnoty a tradície, mandát misie, zásady použitia zbrane v priestore pôsobenia, zásady správania sa vojaka OSN, systém hlásení narušení v zmysle Aide Memoire 1989, zásady mínovej bezpečnosti, ako aj činnosť pri riešení incidentov či zásady komunikácie a vyjednávanie s príslušníkmi opozičných síl.
 
Druhý týždeň výcviku pozostával zväčša z praktickej prípravy. Pre cvičiacich bola pripravená autentická ukážka činnosti pri riešení incidentu v mínovom poli. Táto ukážka bola zameraná na možné scenáre, ktoré sa môžu vyskytnúť počas pôsobenia v tejto operácii. KP UNFICYP sa naučil ovládať postupy a eskaláciu sily pri potláčaní davu aj počas nácviku. Určení cvičiaci sa dňa 30. novembra zúčastnili prípravy plnenia úloh v priestore nasadenia za pomoci simulačného počítačovo podporovaného cvičenia (SYNEX/CAX) v priestoroch Oddelenia simulačných technológií Centra výcviku Lešť (OdST CV), kde mali  nasimulované rôzne narušenia a incidenty, na ktoré museli cvičiaci adekvátne reagovať a vyvodzovať správne postupy a podávať hlásenia. Veľkým plusom pre KP bola možnosť získať aktuálne informácie počas odovzdávania skúsenosti od ich kolegov, ktorí vykonávali zastávané funkcie počas predošlej rotácie, čím im mohli priblížiť špecifiká ich funkcie a poskytnúť potrebné praktické rady na ich plnenie. 
 
V posledných dvoch dňoch výcviku boli vedomosti KP UNFICYP preverené v záverečnom teste a počas cvičenia na Posádkovom cvičisku Sučany, kde cvičiacich čakali rôzne scenáre a incidenty, ktoré museli riešiť s praktickou aplikáciou vedomostí a zručností získaných počas predchádzajúceho výcviku.
 
Vedomosti a zručnosti, ktoré KP získal bude v ďalšom období odovzdávať počas spoločného výcviku v Nitre už pred samotným nasadením do operácie UNFICYP.

foto 1foto 1foto 1foto 1foto 2foto 2foto 2foto 2foto 4foto 4foto 3foto 3foto 3

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 09.12.2016
Čítanosť: 1931
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share