Preskocit navigáciu

Po viac ako štvorročnom pôsobení vo funkcii veliteľa Pozemných síl, generálmajor Ing. Milan Maxim, odchádza


Po viac ako štvorročnom pôsobení vo funkcii  veliteľa Pozemných síl, generálmajor  Ing. Milan Maxim, odchádza
Vážení kolegovia, profesionálni vojaci, zamestnanci rezortu obrany
 
Dňom 31. mája 2009, po viac ako štvorročnom pôsobení odchádzam z funkcie veliteľa Pozemných síl OS SR a začínam plniť úlohy s vyčlenením v prospech Ministerstva obrany SR. Dovoľte, aby som Vám osobne poďakoval za podporu, ústretovosť a pochopenie, ktoré ste mi v uplynulom období prejavili. Vyjadrujem presvedčenie, že naša spolupráca nekončí, ale pokračuje.
            Želám Vám veľa pracovných úspechov a spokojnosti v osobnom živote
 
S úctou a pozdravom
generálmajor Ing. Milan MAXIM
veliteľ Pozemných síl OS SR
.
          
Generálmajor Milan Maxim pôsobil v Trenčíne viac ako 8 rokov, od roku 2002 bol veliteľom síl výcviku a podpory a neskôr (v roku 2004) sa stal veliteľom pozemných síl. Počas jeho viac ako štvorročného pôsobenia vo funkcii veliteľa pozemných síl boli plnené rôzne rozhodujúce výcvikové aktivity a  viaceré medzinárodné záväzky.
V rámci cieľa síl L 0035 bolo koncom roka 2005 v SRN vykonané afirmačné cvičenie veliteľstva a štábu 11. mechanizovaného práporu Martin a v tom istom roku aj veliteľstva pozemných síl. V mesiaci máj 2007, za účasti inšpektorov z NATO, bola vykonaná certifikácia tohto práporu. Ten bol zaradený do NRF – 10. V  októbri 2007 bola uskutočnená certifikácia12. mechanizovaného práporu Nitra, taktiež za účasti inšpektorov z NATO a v týchto dňoch vyvrcholila príprava a bola vykonaná národná certifikácia 22. mechanizovaného práporu Michalovce.
V roku 2008 začali pozemné sily Ozbrojených síl SR plniť úlohy pre bojové skupiny (Battle group - BG) EU. 1. januára 2008 začala príprava predurčených jednotiek pre BG EU. Od 1. júla 2009 až do konca tohto roka bude slovenská a česká bojová skupina vo fáze pohotovosti na území Slovenskej republiky.
Permanentnou úlohou pozemných síl bolo pripravovať a vycvičiť organické jednotky pre plnenie úloh medzinárodného krízového manažmentu (MKM). V období velenia generálmajora Maxima pôsobili pozemné sily v operáciách IRAQI FREEDOM ale i UNDOF. Tieto operácie boli ukončené v roku 2008. Od tej doby je charakteristické zvyšovanie prítomnosti našich jednotiek  predovšetkým v operácii ISAF. Po prvý krát boli vysielané i multifunkčné ženijné roty a strážne čaty do Tarrin Kowt, Deh Rawood a Kandahar. Naďalej pokračujú misie ALTHEA, KFOR a UNFICYP.
Počas pôsobenia generálmajora Milana Maxima vo funkcii ich veliteľa pozemné sily aktívne spolupracovali so zahraničnými armádami, predovšetkým z Českej republiky, Ukrajiny, Poľskej republiky či Rakúska. Na veľmi dobrej úrovni bola zabezpečená spolupráca v rámci projektu TISA, kde boli vyčlenené ženijné jednotky zo Slovenska, Ukrajiny, Maďarska a Rumunska. V oblasti radiačno-chemickej a biologickej ochrany (RCHBO)  spoločnými cvičeniami „Cooperative“  bola rozvíjaná spolupráca s Bundesheerom Rakúska. Táto spolupráca pokračovala i s ďalšími jednotkami z Maďarska, Slovinska, Česka, Francúzska a Rakúska. V rámci spolupráce s národnou Gardou INDIANA – USA sa v tomto roku vybraní príslušníci 22. mechanizovaného práporu Michalovce zúčastnili prípravy predurčených jednotiek,  tak ako predtým príslušníci 21. a 12. mechanizovaného práporu.
Vo výcviku jednotiek protivzdušnej obrany, za pôsobnosti generálmajora Milana Maxima, pozemné sily vykonávali v Českej republike  ostré bojové streľby z kompletov IGLA a S -10, hodnotené ako známkou výborne.
V rámci prezentácie Ozbrojených síl SR sa pozemné sily podieľali na zabezpečení  rôznych spoločenských aktivít ako napr. Národné letecké dni, Deň ozbrojených síl SR, Deň detí s OS SR, Boje na Hrone a na množstve ďalších, čím prispievali k zvyšovaniu dôveryhodnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
Začiatkom júna 2009 v kasárňach SNP v Trenčíne slávnostne odovzdá generálmajor Milan Maxim funkciu veliteľa Pozemných síl OS SR generálmajorovi Jaroslavovi Vývlekovi, ktorý doposiaľ zastával funkciu náčelníka štábu riadenia operácii (J-3) Generálneho štábu ozbrojených síl.
 


Autor: kpt. Mgr. Lenka Bušová VePS , Foto: VePS - Dátum: 27.05.2009
Čítanosť: 12901
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share