Preskocit navigáciu

Úvodná plánovacia konferencia k cvičeniu Slovenský štít


Úvodná plánovacia konferencia k cvičeniu Slovenský štít
V dňoch 18. – 19. januára 2017 sa v priestoroch Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne uskutočnila úvodná plánovania konferencia k pripravovanému cvičeniu Slovenský štít 2017. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia všetkých zložiek ozbrojených síl Slovenskej republiky participujúcich na cvičení, ako aj príslušník Národnej gardy štátu Indiana zo Spojených štátov amerických.
 
Účastníkov konferencie privítal veliteľ pozemných síl OS SR generálmajor Ondřej Novosad, ktorý vo svojom úvodnom slove zdôraznil, že „cvičenie Slovenský štít bude míľnikom v príprave mechanizovanej brigády ako Národného cieľa 2013 v silách nižšej pripravenosti pred jej certifikáciou“. Ďalej poznamenal, že toto cvičenie bude vykonané za účasti všetkých súčasti ozbrojených síl SR a úvodná plánovacia konferencia nie je prvotným stretnutím k príprave cvičenia, ale táto už začala v roku 2016.
 
Následne vystúpil 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučík Pavel Macko, ktorý účastníkom konferencie objasnil, že „Slovenský štít je sériou výcvikových aktivít, ktoré vyvrcholia veliteľsko-štábnym cvičením s čiastočným vyvedením vojsk Slovenský štít 2017“. Ďalej prítomných oboznámil s východiskami pre plánovanie cvičenia a požiadavkami náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Milana Maxima na plánovanie cvičenia.
 
Po úvodných slovách hlavných funkcionárov predstavil náčelník Odboru bojovej prípravy plukovník Ivan Balog základné údaje o cvičení, operačný dizajn, harmonogram prípravy a špecifikáciu cvičenia. Po spresnení úloh pre jednotlivé pracovné skupiny pokračovali účastníci konferencie v plánovaní v syndikátoch, zameraných na organizáciu cvičenia, scenár a rozohru, komunikačné a informačné systémy, logistické zabezpečenie a zabezpečenie života vojsk.
 
Cvičenie Slovenský štít je sériou výcvikových aktivít, ktoré vyvrcholia v októbri dvojstupňovým veliteľsko-štábnym cvičením s čiastočným vyvedením vojsk s podporou simulačných technológií. Cvičeniu bude predchádzať plánovací proces, komplexné štábne nácviky viacerých úrovniach velenia, ako aj séria menších cvičení (logistické cvičenie LOGEX, Nový horizont 2017) a veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk 1. mechanizovanej brigády a brigády bojového zabezpečenia. Dôstojníkom zodpovedným za plánovanie cvičenia bol určený náčelník generálneho štábu OS SR, dôstojníkom zodpovedným za vykonanie cvičenia veliteľ pozemných síl OS SR a riadiacim cvičenia zástupca veliteľa pozemných síl OS SR. Primárnym cvičiacim bude veliteľstvo a štáb mechanizovanej brigády ako NC2013 v silách nižšej pripravenosti, sekundárnych cvičiacich tvoria veliteľstvá a štáby práporov, vybrané jednotky vyčleňované do mechanizovanej brigády, ako aj malá jednotka z Armády Českej republiky a príslušníci Národnej gardy štátu Indiana. Cvičenie Slovenský štít 2017 vychádza z jednotného scenára pre cvičenia Slovenský štít.

Úvodná plánovacia konferencia k cvičeniu Slovenský štítÚvodná plánovacia konferencia k cvičeniu Slovenský štítÚvodná plánovacia konferencia k cvičeniu Slovenský štítÚvodná plánovacia konferencia k cvičeniu Slovenský štítÚvodná plánovacia konferencia k cvičeniu Slovenský štít

Autor: Sek VePS , Foto: OVR VePS - Dátum: 18.01.2017
Čítanosť: 1645
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share