Preskocit navigáciu

Deň delostrelectva


Deň delostrelectva

Dňa 17. januára 2017 si príslušníci Samohybného delostreleckého oddielu (shdo) v Michalovciach pripomenuli 12. výročie existencie oddielu a Deň delostrelectva, ktorý si delostrelci každoročne pripomínajú 15. januára.

Slávnostný deň sa začal nástupom oddielu, ktorý bol vykonaný pod velením zástupcu veliteľa oddielu majora Stanislava Šragu.

Po zaznení štátnej hymny rotný Marcel Harman prítomným priblížil historické udalosti nasadenia československých delostrelcov 15. januára 1944 v bitke pri Jasle, ktoré boli základom vyhlásenia Dňa delostrelectva. Na základe týchto historických faktov si aj príslušníci Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach pripomínajú tento deň a ako pokračovatelia delostreleckých tradícií sa hlásia k historickému odkazu našich predchodcov.

Zástupca veliteľa major Stanislav Šraga vyjadril skutočnosť, že príslušníci tohto oddielu sú akceptovaní ako odborníci hlavne v oblasti delostrelectva a spomenul tiež aktívnu účasť delostrelcov na plnení úloh domáceho alebo medzinárodného krízového manažmentu, zapájanie sa do vojenských operácií mimo územia SR a plnenie medzinárodných záväzkov v rámci deklarovaných jednotiek NATO.

Po príhovore zástupcu veliteľa oddielu nasledovala modlitba k svätej Barbore, patrónke delostrelcov. Starší kaplán nadporučík Simon Czap sa pomodlil aj za všetkých zosnulých delostrelcov, ktorí sa pričinili svojou usilovnou prácou k šíreniu dobrého mena delostrelectva a na záver udelil novoročné požehnanie všetkým prítomným.

Pri príležitosti 12. výročia založenia shdo, zástupca veliteľa zaželal príslušníkom oddielu veľa rokov existencie do budúcnosti pri napĺňaní svojho poslania tak, aby tento oddiel bol aj naďalej dedičom a pokračovateľom tradícií hlavňového delostrelectva na Slovensku a udelil pamätný list 11 príslušníkom a jednému zamestnancovi za ich usilovnú prácu.

„ARTILLERIA DEUS ARME“ – „Delostrelectvo je boh vojny“ - v tomto duchu zástupca veliteľa oddielu major Stanislav Šraga, v mene svätej Barbory – patrónky delostrelcov, poprial všetkým prítomným veľa pracovného úspechu a najmä zdravia, šťastia, elánu a životného optimistu.


Deň delostrelectvaDeň delostrelectvaDeň delostrelectvaDeň delostrelectva

Autor: npor. Mgr. Simon CZAP , Foto: rtm. Ondrej ČORNÝ - Dátum: 18.01.2017
Čítanosť: 2064
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share