Preskocit navigáciu

Zdokonažovacia príprava poddôstojníkov velitežstva 2. mechanizovanej brigády


Zdokonažovacia príprava poddôstojníkov velitežstva 2. mechanizovanej brigády

Upevni návyky a zručnosti potrebné pre plnenie úloh štábnych poddôstojníkov bolo ciežom prvej zdokonažovacej prípravy poddôstojníkov v tomto výcvikovom roku, ktorej sa v utorok, 24. januára 2017 zúčastnilo devätnás poddôstojníkov velitežstva a štábu Prešovskej mechanizovanej brigády, pod vedením štábneho nadrotmajstra Miroslava Ferenca, veliaceho poddôstojníka 2. mb.

Po úvodnom predslove riadiaceho zamestnania, ktorý prítomných oboznámil s tematikou zdokonažovacej prípravy ako aj s bezpečnostnými opatreniami, nasledovalo rozdelenie do skupín.

Januárová príprava poddôstojníkov bola vykonávaná na štyroch pracoviskách, v réžií profesionálnych vojakov zo súčasti 2. mb, na ktorých boli precvičené základné poradové cviky a pohyby bez zbrane ako aj boj z blízka. Čítanie topografických máp, určovanie vzdialeností a polohy vlastného stanoviša podža mapy, spracovanie náčrtu a vymedzenie úloh poddôstojníkov vo vojenskom plánovacom a rozhodovacom procese na stupni brigáda bolo taktiež neodmyslitežnou súčasou dopoludňajšieho zamestnania.

Poddôstojníci velitežstva a štábu 2. mb si teda podža stanoveného harmonogramu na jednotlivých pracoviskách upevnili poznatky z poradovej, taktickej, telesnej prípravy a vojenskej topografie. Dodržiavaním bezpečnostných opatrení a zodpovednou prípravou zamestnania zo strany jednotlivých riadiacich, boli ciele prvej zdokonažovacej prípravy úspešne splnené.


Zdokonažovacia príprava poddôstojníkov velitežstva 2. mechanizovanej brigády Zdokonažovacia príprava poddôstojníkov velitežstva 2. mechanizovanej brigády Zdokonažovacia príprava poddôstojníkov velitežstva 2. mechanizovanej brigády

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 24.01.2017
Čítanos: 2824
Verzia pre tlač

Skoči na menu


Share