Preskocit navigáciu

Zdokonaľovacia príprava poddôstojníkov veliteľstva 2. mechanizovanej brigády


Zdokonaľovacia príprava poddôstojníkov veliteľstva 2. mechanizovanej brigády

Upevniť návyky a zručnosti potrebné pre plnenie úloh štábnych poddôstojníkov bolo cieľom prvej zdokonaľovacej prípravy poddôstojníkov v tomto výcvikovom roku, ktorej sa v utorok, 24. januára 2017 zúčastnilo devätnásť poddôstojníkov veliteľstva a štábu Prešovskej mechanizovanej brigády, pod vedením štábneho nadrotmajstra Miroslava Ferenca, veliaceho poddôstojníka 2. mb.

Po úvodnom predslove riadiaceho zamestnania, ktorý prítomných oboznámil s tematikou zdokonaľovacej prípravy ako aj s bezpečnostnými opatreniami, nasledovalo rozdelenie do skupín.

Januárová príprava poddôstojníkov bola vykonávaná na štyroch pracoviskách, v réžií profesionálnych vojakov zo súčasti 2. mb, na ktorých boli precvičené základné poradové cviky a pohyby bez zbrane ako aj boj z blízka. Čítanie topografických máp, určovanie vzdialeností a polohy vlastného stanovišťa podľa mapy, spracovanie náčrtu a vymedzenie úloh poddôstojníkov vo vojenskom plánovacom a rozhodovacom procese na stupni brigáda bolo taktiež neodmysliteľnou súčasťou dopoludňajšieho zamestnania.

Poddôstojníci veliteľstva a štábu 2. mb si teda podľa stanoveného harmonogramu na jednotlivých pracoviskách upevnili poznatky z poradovej, taktickej, telesnej prípravy a vojenskej topografie. Dodržiavaním bezpečnostných opatrení a zodpovednou prípravou zamestnania zo strany jednotlivých riadiacich, boli ciele prvej zdokonaľovacej prípravy úspešne splnené.


Zdokonaľovacia príprava poddôstojníkov veliteľstva 2. mechanizovanej brigády Zdokonaľovacia príprava poddôstojníkov veliteľstva 2. mechanizovanej brigády Zdokonaľovacia príprava poddôstojníkov veliteľstva 2. mechanizovanej brigády

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 24.01.2017
Čítanosť: 1170
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share