Preskocit navigáciu

Národný výcvik Very high readiness Joint Task Force


Národný výcvik Very high readiness Joint Task Force
Výcvikový rok 2017 v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania začal písať svoju históriu 9. januára 2017, keď svoje brány otvorila aj Výcviková jednotka vojenských misií. Týždeň národného výcviku v dňoch 9. - 13. januára 2017 absolvovali vybraní príslušníci kľúčového personálu deklarovaných príspevkov PS OS SR do NRF/VJTF (Very high readiness Joint Task Force) 2017 a 2018. Začiatok národného výcviku bol zameraný na dôkladnú teoretickú prípravu, kde sa počas jednotlivých prednášok cvičiaci dozvedeli dôležité informácie z možného priestoru nasadenia, ako aj o kultúrnych odlišnostiach. Časť výcviku bola zameraná na pravidlá nasadenia a eskaláciu sily používané vo vojenských operáciách. Ochrana civilného obyvateľstva, reagovanie na rôzny druhy incidentov spolu s indikátormi improvizovaných výbušných systémov mali rovnako svoje neoddeliteľné zastúpenie vo výcviku.
 
Výcvik bol zameraný aj na praktické nácviky a kulminoval celodenným zamestnaním v priestoroch Posádkového cvičiska Sučany, kde si cvičiaci precvičili základne zručnosti potrebné v prípade nasadenia do operácií MKM. Počas tohto celodenného zamestnania cvičiaci ukázali svoju vysokú pripravenosť nielen po jazykovej stránke, nakoľko cvičenie bolo vykonané v anglickom jazyku, ale aj uplatnenie vedomostí, ktoré nadobudli počas teoretickej časti výcviku.
 
V záverečný deň výcviku všetci cvičiaci úspešne absolvovali vedomostný test, čím zavŕšili úvodnú časť národnej prípravy personálu vyčlenených pre VJTF. Riadiaci výcviku, kpt. František Kantár, vyjadril poďakovanie za iniciatívny prístup cvičiacich k jednotlivým častiam zamestnania a spokojnosť s vykonaným výcvikom, o čom svedčí aj spätná väzba.

fotofotofotofoto

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 19.01.2017
Čítanosť: 925
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share