Preskocit navigáciu

Priority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2016 sme splnili


Priority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2016 sme splnili

Bilancovanie plnenia priorít a hlavných cieľov minulého výcvikového roka a špecifikácie spôsobu plnenia rozhodujúcich úloh v tomto roku bolo zámerom jednodňového veliteľského zhromaždenia veliteľa 1. mechanizovanej brigády (1.mb), ktoré sa konalo 28. februára v posádke Topoľčany.

Účastníkov zhromaždenia, ktoré sa konalo za účasti ZNGŠ - NŠ generálmajora Jindřicha Jocha a veliteľa Pozemných síl OS SR generálmajora Ondřeja Novosada, PhD., privítal úvodným slovom veliteľ 1.mb brigádny generál Vladimír Kubáň.

Prvá časť zhromaždenia patrila veliteľovi brigády, ktorý vo svojom vyhodnotení vyzdvihol zásadný podiel podriadených útvarov 1.mb na plnení priorít a hlavných úloh Pozemných síl, ako aj plnenie dôležitých medzinárodných záväzkov SR v prospech NATO.  S výcvikovým rokom 2016 sa okrem prípravy Národných cieľov 2013, spájali aj náročné cvičenia, cieľom ktorých bolo precvičiť a overiť požadované spôsobilosti medzinárodných cvičení (SLOVAK SHIELD s čiastočným vyvedením vojsk vo výcvikovom priestore Lešť, BLONDE AVALANCHE, ENGINEER RESCUER),  veliteľsko-štábnych cvičení LITTLE SHIELD 2016 I. a II., či precvičiť súčinnosti so zložkami Ministerstva vnútra SR v rámci spoločných výcvikov (NOVÝ HORIZONT 2016).

Po rozsiahlom rozbore brigádneho generála Kubáňa so svojím prejavom vystúpil aj veliteľ Pozemných síl generálmajor Ondřej Novosad PhD., ktorý poďakoval príslušníkom 1. mechanizovanej brigády za splnenie úloh vo výcvikovom roku 2016 a zároveň dodal: „Vážim si slová veliteľa prvej brigády, ktorý sa nebál aj kriticky zhodnotiť plnenie úloh. Úlohy VR 2016 ste dokázali zvládnuť na solídnej úrovni nielen v oblasti bojovej prípravy, v oblasti prípravy veliteľstva a štábov, domáceho krízového manažmentu, ale dosiahli ste vynikajúce výsledky aj v rámci medzinárodných cvičení“ uviedol generálmajor Novosad.

Počas zhromaždenia vystúpil aj ZNGŠ-NŠ generálmajor Jindřich Joch, ktorý nadviazal na slová veliteľa pozemných síl s vyslovením dôvery, že aj úlohy stanovené pre rok 2017 splníme. Zároveň všetkým prítomným zaželal veľa šťastia, zdravia, rodinnej pohody, ktorá je dôležitá pri naplnení pracovných cieľov.


Priority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2016 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2016 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2016 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2016 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2016 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2016 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2016 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2016 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2016 sme splniliPriority a hlavné úlohy vo výcvikovom roku 2016 sme splnili

Autor: 1.mb , Foto: autor - Dátum: 28.02.2017
Čítanosť: 758
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share