Preskocit navigáciu

Výcvik vojenských pozorovateľov do operácií UNTSO a EUMM


Výcvik vojenských pozorovateľov do operácií UNTSO a EUMM
Výcviková jednotka vojenských misií (VJVM) v termíne od 13.2.2017 do 3.3.2017 zabezpečovala výcvik piatich vojenských pozorovateľov predurčených do operácií UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) na Blízkom východe a EUMM (European Union Monitoring Mission) v Gruzínsku.
Plnenie úloh vyplývajúcich z mandátu pozorovateľských misií UNTSO a EUMM si vyžadovalo v rámci národnej prípravy vo VJVM pokryť široké spektrum úloh potrebných k úspešnému absolvovaniu výcviku.
Samotný výcvik začal blokom teoretickej prípravy, ktorá zahŕňala sériu prednášok o priestore nasadenia, špecifikách operácie, zdravotnú prípravu, mínovú bezpečnosť a ďalšie predmety, ako aj získanie poznatkov o historickom vývoji konfliktu. Počas tejto fázy sa cvičiaci stretli s príslušníkmi OS SR, ktorí boli nasadení v priestore operácií v minulosti a odovzdali im nadobudnuté skúsenosti, čo nepochybne prispelo k získaniu aktuálnych informácií z miest nasadenia.
Počas výcviku mali cvičiaci možnosť preveriť aj svoje vedomosti z anglického jazyka, a to absolvovaním orientačného testu pre vojenských pozorovateľov a počas praktických cvičení v poslednom týždni výcviku. Vtedy bolo vykonané dvojdňové záverečné cvičenie, kde boli zúročené nadobudnuté vedomosti z predchádzajúcej prípravy. Cvičenie bolo vykonané v anglickom jazyku a bolo zamerané na riešenie aktuálnych situácií, ktoré môžu vzniknúť v priestore nasadenia. Precvičenie takejto činnosti obsahovalo vykonanie patrol, pozorovanie techniky, vyjednávanie, únos, zajatie, pričom bol kladený maximálny dôraz na reálnosť modelových situácií. Vďaka aktívnemu prístupu všetkých cvičiacich a kvalitnej práci inštruktorov možno skonštatovať, že príslušníci OS SR predurčení do operácii UNTSO a EUMM sú pripravení plniť stanovené úlohy v medzinárodnom prostredí.

fotofotofoto

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 08.03.2017
Čítanosť: 365
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share